Trosa kommun fördjupar samarbetet med Ung Företagsamhet

Trosa kommun och Ung Företagsamhet Södermanland kommer under våren att teckna ett avtal som ger grundskole- och gymnasieelever möjligheter att lära sig mer om entreprenörskap och företagande men även arbeta med sina drömmar och tankar kring sin egen framtid.

Under många år har Trosa kommun, genom ett gott samarbete med Ung Företagsamhet, möjliggjort för gymnasieungdomar att prova på att driva ett eget företag och antalet elever som driver UF-företag ökar årligen. Nu utökar Trosa kommun omfattningen av samverkan och satsar extra på eleverna i grundskolan. Med det nya avtalet kommer Ung Företagsamhet genomföra ett antal aktiviteter i och med skolorna.

Josefin Holmgren, ansvarig för Ung Företagsamhet i Södermanland: ”UF vill nu bidra med fler insatser för höjt entreprenörskap i Trosa kommuns grundskolor. Utöver befintlig verksamhet kommer vi att ta ytterligare ett steg i att hjälpa skolorna arbeta med arbetsmarknadskunskap och entreprenörskap.”

De koncept som UF kommer att erbjuda grundskolorna är Framtidskoll och Industriutmaningen, i kombination med befintliga insatser för entreprenöriellt lärande i de kommunala grundskolorna. Josefin fortsätter: ”Framtidskoll är en heldagsaktivitet i högstadiet med inspirerande föreläsningar som ska förbereda eleverna inför stundande val till gymnasiet och Industriutmaningen ska få fler teknikintresserade.”

Trosa kommuns skolchef och kommunens studie- och yrkesvägledare ställer sig mycket positiva till satsningen. Skolchef Mats Larsson: ”UF har fungerat mycket bra för våra gymnasieelever och vi ser fram emot att få samarbeta med dem i större omfattning även i våra grundskolor. Att få insikter om entreprenörskap, samhället omkring oss och företagande är en erfarenhet man tar med sig under hela livet, även om man inte väljer att starta ett eget företag som vuxen.”

Avtalet, som löper under tre år, kommer att tecknas under våren 2022 och innebär att Trosa kommun avsätter 5 kronor per invånare på ungdomarna mot tidigare 3 kronor.

Trosa kommun genomför satsningen tillsammans med UF i Södermanland för att:

  • Få in mer entreprenöriellt lärande under hela skolgången
  • Få fler att välja att driva UF-företag på gymnasiet
  • Öka företagsamheten bland unga och minska ungdomsarbetslösheten

Dela artikel: