Trosa kommun sluter avtal om frivillig resursgrupp

Från 1 januari 2022 har Trosa kommun tillsammans med Gnesta, Nyköping och Oxelösunds kommuner slutit avtal med Civilförsvarsförbundet om frivillig resursgrupp, FRG. Det är ett viktigt tillskott av resurser i kris och kommer stärka kommunens förmåga.

Den frivilliga resursgrupp som upprättas genom avtalet får sina uppdrag av kommunerna och kommer att utgöra en kommungemensam frivillig resurs som kan användas vid kriser och samhällsstörningar. Resursgruppen ska kunna verka i samtliga kommuner men med en huvudsaklig inriktning på hemkommunen.

I beredskapsplaneringen finns behov av att snabbt kunna organisera resurser och förstärka med frivilliga. Genom avtalet kommer Trosa kommun snabbare kunna starta upp ett arbete i kris och förstärka där kommunen inte har möjlighet att avvara egen personal. Det kan handla om att bemanna platser dit människor kan komma för att få information, vatten eller värme. Vid exempelvis stora skogsbränder under senare år har frivilliga varit ett viktigt tillskott vid omhändertagande av drabbade.

Civilförsvarsförbundets distrikt Södermanland kommer vara samordnare och tillhandahålla frivilligresurser när kommunen behöver. Civilförsvarsförbundet ska också se till att resursgrupperna får grundutbildning.

Under våren kommer representanter för de frivilliga försvarsorganisationerna bjudas in för att påbörja rekryteringsprocessen och kunna inleda resursgruppsutbildning efter sommaren. Rekryteringen kommer att rikta sig brett till kommuninvånare som är intresserade av att bidra till lokalsamhället och vara en hörnsten i det civila försvaret vid kriser.

Om FRG

  • I dagsläget har ungefär hälften av landets 290 kommuner en FRG som står beredd att bidra när samhället drabbas av kris och påfrestningar.
  • FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå.
  • Alla FRG-resurser är utbildade, övade och kvalitetssäkrade genom Sveriges Civilförsvarsförbund.
  • Läs mer på Civilförsvarsförbundets webbplats: www.civil.se/frg

Dela artikel: