Trosa kommuns miljöpris 2021 går till Ålyckans kolonilottsförening

Trosa har varit ekokommun sedan början på 90-talet och vill uppmuntra alla initiativ till en hållbar utveckling av såväl föreningar som företag och privatpersoner. Miljöpriset delas ut för särskilt berömvärda insatser och 2021 års vinnare står ut i ett starkt startfält.

”Det var ett ovanligt starkt startfält i år med många spännande miljösatsningar, vilket ledde till en angenäm men inte alldeles enkel beslutsprocess. Slutligen framstod Ålyckans koloniförening som det bästa alternativet bland många bra kandidater”, säger ekoutskottets ordförande Stefan Björnmalm (C).  

Nomineringarna görs av privatpersoner, föreningar, företag i kommunen och juryn består av kommunstyrelsens ekoutskott i Trosa kommun samt tjänstemän vid ekologienheten.

Motiveringen för årets pristagare lyder:

”Ålyckans kolonilottsförening är utsedda till vinnare av  Trosa kommuns miljöpris för sitt fokus på ekologisk odling och för att de skapar förutsättningar för egen odling och ökad självförsörjning i kommunen. Genom att främja pollinerarvänliga blommor och lång blomningssäsong så bidrar föreningen till ökad biologisk mångfald i närområdet. Hälsofrämjande aktivitet i gemenskap med andra är föreningens ledord, där närheten till naturen, frisk luft och fysisk aktivitet leder till minskad stress och ökat välbefinnande.”

Om priset

Kommunstyrelsens ekoutskott utser årligen en person, grupp eller organisation som erhåller Trosa kommuns miljöpris. Priset delas ut som erkänsla för en berömvärd insats för miljön och hållbar utveckling. Pristagaren erhåller diplom samt 5 000 kronor och prisutdelning sker under ett vanligt på nationaldagen. Med anledning av pandemin meddelas tillfälle för prisutdelning längre fram.

Ta del av tidigare års pristagare av Miljöpriset

Dela artikel: