Trosas företagsklimat – 11 år i Sverigetoppen

Ett bra lokalt företagsklimat är en framgångsfaktor för kommuner i alla storlekar. Det ger arbetstillfällen, skapar ett attraktivt serviceutbud för invånare och lockar besökare till kommunen. Därför har Trosa kommun prioriterat arbetet med företagsklimat under två decennier och legat i topp-tio nationellt i 11 år.

Den 24 september offentliggjorde Svenskt näringsliv 2019 års ranking. Trosa kommun placerar sig på en niondeplats i jämförelse med landets 290 kommuner – en försämring om tre placeringar mot 2018, men också en placering i topp-tio elva år i streck.

Ett levande företagsklimat uppnås genom samverkan och förståelse för varandras roller. Företagarna i Trosa-Gnesta har under många år haft ett gott samarbete med Trosa kommun. Under gemensamma event har företagare fått säga sitt och både tjänstemän och politiker har lyssnat. Detta har bland annat lett till att bygglovsenheten fått en till handläggare.

Erica Fjellstedt, styrelseledamot Företagarna Trosa-Gnesta: ”Jag upplever att Trosa kommun lyssnar på oss som organisation samt har en bra lyhördhet till företagarna i kommunen. De visar ständigt att de är villiga att samverka och vill skapa förändring.”

Birger Malmström, styrelseledamot Företagarna Trosa-Gnesta: ”Jag upplever att både politiker i ledande ställning och tjänstemän är lyhörda och måna om att ta företagarnas intressen på allvar.”

Åke Sandklef, ordförande Företagarna Trosa Gnesta: ”Vi i Företagarna upplever att såväl politiker som tjänstemän i Trosa kommun inser vikten och nyttan av långsiktig lokal samverkan för att skapa de bästa förutsättningarna, både för att driva företag och att driva kommun.”

Björn Lindgren, regionchef Svenskt Näringsliv: ”Jag är fortsatt imponerad av hur Trosa nyttjar den lilla kommunens fördelar med enkel och tydlig dialog mellan kommun och företag samt positiva attityder från politiker och tjänstemän.”

Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande av företagsrankningar som görs. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan 1999.

Kontakt

Jonas Ivervall
Näringslivschef Trosa kommun
Tfn: 070-680 22 17

Erica Fjellstedt
Styrelseledamot Företagarna Trosa-Gnesta
Tfn: 070-694 52 22

Dela artikel: