Trosas företagsklimat fortsätter utvecklas i Sverigetoppen

Ett bra lokalt företagsklimat är en framgångsfaktor för kommuner i alla storlekar. Det ger arbetstillfällen, skapar ett attraktivt serviceutbud för invånare och lockar besökare till kommunen. Svenskt Näringslivs företagsranking redovisar 2021 att Trosa kommun fortsätter att utveckla sitt företagsklimat i Sverigetoppen sedan 13 år.

Den 22 september offentliggjorde Svenskt näringsliv 2021 års ranking. Trosa kommun placerar sig på en åttondeplats i jämförelse med landets 290 kommuner – en förbättring om en placering mot 2020, men också en obruten placering i topp-tio under tretton år.

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande, kommenterar de konsekventa placeringarna i toppen: ”Det är inget hokus pokus. Det räcker långt att lyssna på företagen och ta deras synpunkter på största allvar.”

Ett levande företagsklimat uppnås genom samverkan och förståelse för varandras roller. Företagarna i Trosa-Gnesta har under många år haft ett gott samarbete med Trosa kommun liksom Svenskt Näringsliv och inte minst de lokala företagen. Lika viktigt som en bra dialog är även en transparens och förutsägbarhet i kommunens myndighetsutövning gentemot företagen – en god rättssäkerhet.

”Näringslivet är av avgörande betydelse. Utan framgångsrika företag klarar vi inte välfärden. Det är en självklar sanning”, beskriver Jonas Ivervall, näringslivschef.

Genom en närhet till såväl de enskilda företagen som föreningen Företagarna har företagare fått säga sitt och både tjänstemän och politiker har lyssnat. Under pandemin har det varit avgörande då många företagare haft det tufft, men också sett möjligheter att utveckla sina företag. Många företagsamma invånare har också använt pandemin till att ta steget ut och förvekliga drömmen om att starta eget företag i Trosa kommun.

”Vi ska ha stora öron också i framtiden för att lyssna in behov och önskemål i vardagen”, säger Daniel Portnoff.  

Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande av företagsrankningar som görs. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan 1999.

Dela artikel: