Trosa kommun – världsmästare i företagsklimat?

Covid-19 kostar samhället oerhörda summor och arbetslösheten stiger på många håll. Ett fungerande lokalt företagsklimat är viktigare än någonsin, men företagens överlevnad bygger inte bara på punktinsatser utan ett arbete över tid där det offentliga och företagen har en bra dialog om varandras förutsättningar och behov. När Svenskt näringsliv nu offentliggör årets ranking över lokalt företagsklimat konstaterar Trosa kommun 12 år i Sverigetoppen.

Den 23 september offentliggjorde Svenskt näringsliv 2020 års ranking över lokalt företagsklimat. Trosa kommun placerar sig på en niondeplats i jämförelse med landets 290 kommuner – samma placering som  2019 vilket ännu en gång befäster Trosa kommun i Sverigetoppen sedan 2009. I SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) Öppna jämförelser Företagsklimat fick Trosa kommun tidigare under året en förstaplacering nationellt.

Företagsklimat uppnås med hjälp av företagen och brett inom den kommunala organisationen. Bygglov, tillsyn inom livsmedel och miljö, mark och planläggning, enkla ingångar och en lyhörd politik är bara några av de processer som bidrar till företagens vardag. Men lika viktigt är skola och förskola som inte bara ger många människor förutsättningar i vardagen att kunna fokusera på sitt företagande, utan även bidrar till framtida företagare och nästa generations inställning till innovation och entreprenörskap.

Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande av företagsrankningar som görs. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan 1999.

Dela artikel: