Tvätta din bil med rent samvete

Det är nog ingen som vill hoppa i ett vatten som man vet innehåller tungmetaller, oljerester, kemikalier och asfaltsrester. Men det är vad som åker ner i våra vattendrag när ungefär 15 miljoner tvättar sina bilar på garageuppfarten eller direkt på gatan varje år. Men det går att undvika. Det är dags att tvätta bilen rätt.

När man tvättar bilen på garageuppfarten tänker man kanske inte på att det gör någon direkt skada. Men faktum är att de kemikalier och oljerester som åker ner i avloppet antingen kommer ut i närmaste vattendrag eller via dagvattenledningarna till reningsverket. Och i varken reningsverket eller vattendragen finns det något som kan göra att vattnet renas från de skadliga ämnen som finns i biltvättslöddret.

Som skärgårdskommun ser vi det som särskilt viktigt att engagera oss och sprida budskapet om vikten att tvätta bilen på rätt sätt. Den stora biltvättarhelgen äger rum den 24-25 april och är ett initiativ från Svenskt vatten för att lyfta vikten av att tvätta bilen utan att göra det på bekostnad av miljön. I stället uppmanas du som privatperson att besöka en biltvätt, en automattvätt eller att tvätta bilen i en ”gör-det-själv-hall”. Här finns det särskilda slam- och oljeavskiljare som vattnet passerar igenom så att inga föroreningar släpps ut.

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd i Trosa kommun om fordonstvätt

Dela artikel: