Högbergsgatan/Uddbergagatan öppnas 23/9 efter vägarbete

Under vecka 38 genomfördes ett större vägarbete på Högbergsgatan/Uddbergagatan mellan Östermalmsvägen och Askögatan där sträckan har fått en förbättrad standard. Vägen har varit avstängd för genomfartstrafik, men under torsdagskvällen meddelades det att vägen öppnas upp igen. Även busstrafiken återgår till det normala där busshållplatserna Trosa hamn, Östermalmsvägen och Trosa centrum öppnar upp från fredag 23/9.

Vägarbetet med att göra om befintlig trottoar till en gång- och cykelväg utmed Högbergsgatan mellan Kruthusgatan och Östermalmsvägen pågår för fullt vid sidan av renoveringen av busshållplatsen Östermalmsvägen. Från och med den 19/9 går projektet i området in i en ny fas när sträckan mellan Östermalmsvägen och Askögatan förbereds för asfaltering. På grund av arbetets omfattning kommer sträckan stängas av för genomfartstrafik och trafik ledas om via Skärlagsgatan-Allégatan-Askögatan.

Fastighetsägare utmed Högbergsgatan/Uddbergagatan kommer i slutet av vecka 38 att beröras extra av arbetet då man under en begränsad tid inte kommer ha möjlighet att köra till eller från sina infarter. Under slutet av vecka 38 kan fastighetsägare även komma att beröras av störande buller på obekväma tider. 

Entreprenören kommer göra det möjligt för varutransporter, blåljus samt avfallshantering att ta sig fram.

Busstrafiken påverkas

I samband med vägarbetet har busstrafiken valt att stänga hållplatserna Trosa centrum, Östermalmsvägen och Trosa hamn 19-22/9. Resenärer hänvisas till busshållplatsen Stensundsvägen som under denna period kommer fungera som ändhållplats.

Dela artikel: