Uppdaterade gatlampor och belysning – en del i Trosa kommuns trygghetsarbete

Trosa kommun har högt uppsatta mål för att vara en av Sveriges tryggaste kommuner att leva och verka i. För att nå dit genomförs flera viktiga åtgärder parallellt. Ibland genom något så enkelt som att ha en tänd lampa när mörkret faller.

Runtom i Trosa kommun har belysningen förbättrats för att skapa en större trygghet. En av många satsningar inom gatubelysning har skett vid Husby park i Vagnhärad där den tidigare gatubelysningen under bron historiskt drabbats av skadegörelse, vilket lett till att platsen pekats ut som en otrygg miljö. Genom att uppdatera belysningen och säkerställa att lamporna är hela gör det att en passage under bron upplevs mer trygg eftersom platsen exponeras och syns på lång väg i sitt blå sken på pelare och tak.

Förbättrad belysning på flera platser

Bara i år har det genomförts flertalet uppdateringar av belysning och innan årets slut ska flera lampor utmed gång- och cykelvägar, parkeringar och villagator bytas ut och i vissa fall utökas.

 • Husby park, belysning under bro: klart.
 • Länsmansbron, ny belysning på nya bron: klart.
 • Stationsparkeringen, utbyte till led-belysning: klart.
 • Östra Långgatan, utbyte befintlig belysning: klart.
 • Fifångsgatan, utbyte befintlig belysning samt utökning: klart.
 • Hertig Karls väg, utbyte befintlig belysning: klart.
 • Högbergsgatan, utbyte befintlig belysning samt utökning på motsatt sida: pågående projekt.
 • Landsortsgatan, utbyte befintlig belysning: pågående projekt.
 • Strömgatan mfl, utbyte befintlig belysning: projekt i planeringsfas.
 • Industrigatan/Bråtagatan, utbyte befintlig belysning: projekt i planeringsfas.
 • Strömbron, belysning på broräcke: projektet utreds och är i planeringsfas.
 • Nyängsbron (gång- och cykelbron), belysning på broräcke: projektet utreds och är i planeringsfas.

Undersidan av bron och dess betongpelare lyser vackert blått

Dela artikel: