Upprustning av gång- och cykelväg mellan Västra Fän och Vitalisskolan

Under nästa vecka startar förberedelserna med att rusta upp stigen mellan Västra Fän och Vitalisskolan. Stigen kommer att breddas samt förses med belysning. Arbetet är en viktig åtgärd för utvecklingen av gång- och cykelnätet inom kommunen.

Den befintliga stigen som går från Granitvägen till Nyängsvägen är smal och i behov av upprustning. Idag används stigen bland annat barn och unga för att ta sig mellan Västra Fän och exempelvis Vitalisskolan. Genom en upprustning och breddning av stigen blir det även möjligt för cyklister att ta en betydligt kortare väg in till Trosa stad än det är idag. Stigen kommer att breddas och bli cirka tre meter bred och belysning kommer att sättas dit.

- Med dessa insatser vill vi öka tryggheten, framkomligheten och användbarheten av vägen för såväl cyklister som gående, förklarar Christoffer Eriksson, gatuingenjör Trosa kommun.

Arbetet med att rusta upp stigen startar vecka 5 och beräknas vara klart till sommaren.

Dela artikel: