Upprustning av Stensundsvägen ut till folkhögskolan inleds inom kort

Sedan våren har vägarbetet mellan korsningen till väg 218 fram till korsningen vid Krymlavägen pågått som inom några månader beräknas bli färdigställt. Den resterande delen av vägen ut till Stensunds folkhögskola är en efterlängtad upprustning som nu blir verklighet. Redan på måndag smyger arbetet igång och beräknas vara slutfört under början av 2022.

Vägen ut till Stensunds folkhögskola är utöver sin charm också en slingrig och smal väg där trafikanter får hjälpas åt att ställa sig i mötesplatserna för att ge mötande trafik rum att passera. Nu när vägen renoveras kommer vägen att justeras upp vilket gör att den kommer att upplevas bredare, samtidigt som befintliga mötesplatser ska rustas upp. Om behovet finns kan det bli möjligt att tillsätta ytterligare mötesplatser.

Läs mer om projektet och dess påverkan.

Dela artikel: