Urstark ekonomi – 13 miljoner kr i extra resurser till skola och offentliga miljöer

Delåret avhandlades i kommunstyrelsen under onsdagsförmiddagen 5/5. Det starka resultatet ledde till att beslut fattades om att tilldela extra resurser på sammanlagt 13 mkr.

”Urstark ekonomi gör att vi kan tillföra skolan 8 mkr och satsa 5 mkr på utökat underhåll av gator, fastigheter och offentliga miljöer, redan i år”, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M).­­­

År 2020 landade ekonomiskt över förväntan och vid kvartalsuppföljningen för 2021 ser det kommande året ut att bli lika starkt. Beslut har därför fattats av kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att tilldela extra medel redan i år.

För humanistiska nämnden gäller det 4 mkr i ramutökning för barn med särskilda behov samt en förstärkning av elevpengen med ytterligare 4 mkr.

Michael Swedberg (M), ordförande humanistiska nämnden: ”Det här är ytterligare en investering i framtiden. Covid-19 har varit en stor utmaning att hantera på våra skolor och nu vill vi säkerställa att det finns resurser så att vi kan hjälpa alla elever att nå sina mål. Extra resurser till barn med särskilda behov och en förstärkt elevpeng är en riktig och viktig prioritering i det här läget.”

Teknik- och servicenämnden tilldelas 2 mkr för underhåll av gator samt 3 mkr för fastigheter och offentliga miljöer som parker och gångstråk. Samtliga tre tätorter tar del av satsningarna.

John Carlsson (C), ordförande teknik- och servicenämnden: ”Det här ger oss en möjlighet att tidigarelägga planerat underhåll som annars skulle ha gjorts först 2022. Det är välkommet och vi kommer att höja anslagen även kommande år. Att ta väl hand om det vi äger tillsammans är klokt.”

 

Dela artikel: