Vår vattentäkt – naturens eget system

I Sverige har vi god tillgång till vatten och är vana vid att bara vrida på en kran för att få rent dricksvatten. Många av oss som bor i Sverige tar rent vatten för givet, men för att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi ta ett gemensamt ansvar.

54,5 procent av Trosa kommun består av vatten, vatten är med andra ord något som finns överallt runt omkring oss. Man brukar säga att vi dricker samma vatten som dinosaurierna då det ständigt är samma vattenmolekyler som cirkulerar i naturen. Det vatten som fyller våra ledningar och rinner i våra kranar kommer från en vattentäkt, därefter renas vattnet i vattenverket och levereras ut till dig via ledningsnät och något av våra två vattentorn. Nivåerna i vattentäkten varierar helt beroende på hur mycket det regnar, hur regnet är fördelat över tid, markens fuktighet före regn med mera. Under varma årstider avdunstar stora delar av nederbörden eller plockas upp av växt. Detta är helt en naturlig process som vi som människor endast kan påverka i hur vi använder vårt vatten.

Under 2019 införde Trosa kommun bevattningsförbud då nederbörd var lägre än normalt vilket ledde till att nivåerna i vattentäkten sjönk. För att nivåerna skulle få en möjlighet att stabilisera sig och för att minska belastningen på vattentäkten togs beslutet om att lägga ett bevattningsförbud, ett beslut som sammantaget under 2019 togs av hela 202 kommuner runt om i Sverige.

- Ett bevattningsförbud är egentligen det enda sättet för oss som kommun att bidra till stabilisering vattentäkten, eftersom nivåerna regleras utifrån en naturlig process som kräver nederbörd och tid, förklarar Sofia Andersson VA-ingenjör.

Genom att följa ett bevattningsförbud hjälper du till att stabilisera våra grundvattennivåer och gör på så sätt att vattnet räcker till mat, dryck och hygien på sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och till vardagslivet hemma.

- Vi behöver vara smarta i hur vi använder vårt vatten, att inte slösa utan nyttja det på ett hållbart sätt så vi kan undvika att hamna i situationer där vattennivåerna blir allt för låga eller där vi i värsta fall står utan vatten i vår vattentäkt.

Rent vatten är en mänsklig rättighet, men för att vi ska kunna bibehålla god kvalitét samt ha fortsatt tillgång till vatten krävs att vi tar ett gemensamt ansvar. Att vi använder vårt vatten med omsorg och eftertanke.

Källa: Svenskt Vatten

Dela artikel: