Värna om vår miljö – tänk på vad du spolar ner

I Sverige och i Trosa har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, något de allra flesta tar förgivet. Idag spolas det ner saker i våra avlopp som inte hör hemma där, något som orsakar både stopp i avloppen och skadar vår miljö.

Svenskt kranvatten är klassat som livsmedel och är därav hårt kontrollerat, för att vi ska kunna fortsätta ha det så är det viktigt att alla tar sitt ansvar. Idag spolas det ner saker i våra avlopp som inte hör hemma där, detta innebär stora kostnader och resurser för att hantera allt skärp som spolats ner. Förutom att skräpet kan orsaka stopp i rören och problem med pumparna så kan det förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet. Reningsverken klarar exempelvis inte av att rena bort alla kemiska ämnen. Detta leder till att en del av dessa ämnen tillslut hamnar i våra vattendrag och sjöar med förödande konsekvenser för fiskar, fåglar och andra däggdjur som lever på vattenlevande djur och organismer.

Världstoalettdagen

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen. Sedan 2014 är det en officiell FN-dag och syftet med dagen är att uppmärksamma den globala sanitetskrisen som innebär att en tredje del av jordens befolkning saknar tillgång till toalett. Vi vill i samband med denna dag passa på att uppmärksamma vikten av att inte slänga saker i toaletten som inte hör hemma där.

Undersökning från Svenskt Vatten och SIFO visar att 9 av 10 svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt, trots det spolas det ner 7000 ton skräp i våra avlopp varje dag. Det som oftast spolas ner är bomullstussar, flytande kemikalier, våtservetter, tamponger och tops.

Tänk på att

  • bara kiss, bajs och toalettpapper ska spolas ner i toaletten
  • gamla mediciner ska lämnas till apoteket
  • våtservetter och hushållspapper inte hör hemma i toaletten, dessa papper är inte gjorda för att lösas upp på samma sätta som toalettpapper
  • bomulltussar, tops och tamponger ska slängas i papperskorgen

Värna om vår miljö och vårt vatten – tänk på vad du spolar ner i toaletten!

 

Dela artikel: