Ytterligare en kommunal busslinje i drift för att underlätta pendling

Luciamorgonen bjöd inte bara på tända marschaller utmed gator i Trosa kommun, utan även premiär för den nya busslinjen 556 som via Åda backar och Stensundsvägen åker mellan Vagnhärad och Trosa.

Den lokala kollektivtrafiken i Trosa kommun är under ständig utveckling för att bussen ska upplevas som ett självklart val oavsett om man pendlar till jobb, skola eller fritidsaktiviteter. Sedan slutet av november började skolskjutsarna att använda de nya busshållplatserna som skapats utmed de upprustade vägarna 787 och 786, och från och med gårdagsmorgonen kan passagerare även stiga ombord på den nya busslinjen 556.

Den nya busslinjen som trafikeras via Stensundsvägen och Åda backar når helt nya resenärer som nu får möjlighet att ta steget till kollektivt resande. Förutom att den nya busslinjen trafikeras på ett stråk där resandet är frekvent har linjen även anpassats efter tågavgångarna vid Vagnhärads station.

Ta del av de nya tidtabellerna för linje 556 och andra linjer på Sörmlandstrafikens hemsida.

 

Dela artikel: