Hantering av personuppgifter

Nadja Furuberget Skog
Nämndsekreterare
Tel: 0156-520 82
Fax: 0156-520 17

nadja.skog@trosa.se

Personuppgiftslagen (PuL)

En av personuppgiftslagens viktigaste uppgifter är att värna om personlig integritet i IT-samhället. Här följer information om personuppgiftsansvar och behandling av personuppgifter i Trosa kommun.

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud för Trosa kommuns personuppgiftsansvariga nämnder är Nadja Furuberget Skog. Hon har till uppgift att se till att respektive nämnd följer personuppgiftslagen samt bistå medborgare med information och rättelser av personuppgifter i den kommunala verksamheten.

Behandling av personuppgifter

I kommunala ärenden där personuppgifter ingår ska uppgiftslämnare informeras om att behandling av personuppgifter sker och varför. Om samtycke har lämnats för personuppgiftsbehandling enligt PuL fortsätter samtycket att gälla tills vidare tills det återkallas av den registrerade.

I det dagliga arbetet i kommunala verksamheter krävs som regel inget samtycke från den registrerade. Kommunens nämnder som är personuppgiftsansvariga har som myndighet enligt PuL rätt att registrera och behandla personuppgifter för att fullfölja sina skyldigheter enligt lag eller för att fullfölja ett ingånget avtal.

Medborgare äger den självklara rätten att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dem själva i de kommunala verksamheterna. Ansökan måste ske skriftligen och vara undertecknad.

Svar med registerutdrag ska normalt erhållas inom en månad. Om det finns felaktiga uppgifter om den enskilde ska rättelse ske. Detta kan personuppgiftsombudet Nadja Furuberget Skog hjälpa den registrerade med.

Om du vill veta mer om PuL kan du besöka Datainspektionens webbplats: http://www.datainspektionen.se/

Mer information
Datainspektionen
Personuppgiftslagen
Personuppgiftsförordningen