Offentlighetsprincipen

All offentlig verksamhet i Sverige lyder under offentlighetsprincipen. Denna princip innebär att alla medborgare, både svenska och utländska, har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

Kontakt

Linda Näslund
Registrator
Tel: 0156-520 58