Rapportering av missförhållanden

Så här rapporterar du via vår visselblåsarfunktion

Visselblåsartjänsten är en kanal för Trosa kommun, öppen för anställda och kommuninvånare att anonymt rapportera om allvarliga missförhållanden inom kommunen. Systemet ger en struktur för handläggningen för att ärenden ska bli professionellt och konsekvent hanterade utan onödigt dröjsmål.

För dig som anställd i Trosa kommun ska misstanke om oegentlighet eller misskötsel i arbetet i första hand göras till närmaste chef och eller personal- eller produktionschef. Önskar du som rapportör att förbli anonym görs rapporteringen via e-tjänsten.

Visselblåsning är en anonym rapportering som aldrig kan återkopplas till dig eftersom ingen vet vem du är och rapporten inte kan spåras till dig. Skrivelser som inkommer till kommunen är en offentlig handling. Vem som helst har därför möjlighet att ta del av handlingen. Eventuella personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen (Gdpr). Läs mer om hantering av personuppgifter i Trosa kommun.

Kontakt

Trosa kommun
Västra Långgatan 4-5, 619 80
Tel: 0156-520 00
Fax: 0156-520 17
trosa@trosa.se
Obs! Inkommen e-post blir allmän handling.
Läs mer om offentlighet och sekretess
Orgnr: 212000-2957
Kontonummer och autogiro

Receptionens öppettider:
1/9-30/4 kl 8.00-17.00
1/5-31/8 kl 8.00-16.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Avvikande öppettider
Dag före helgdag och dag före
jul-, midsommar- och nyårsafton
har vi öppet 08.00-12.00
Jul-, midsommar- och
nyårsafton har vi stängt.