Tillgänglighet för trosa.se

Trosa kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur trosa.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller webbplatsen trosa.se, den omfattar inte e-tjänster eller andra webbplatser som tillhör Trosa kommun.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från trosa.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Visuellt ser text ibland ut som en lista men i koden är den inte uppmärkt som en lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare för hjälpmedel.
 • Det finns instruktioner som är svåra att följa för den som inte kan se.
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och kan vara svåra att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • En del länkar kan vara svåra att uppfatta för den som är färgblind.
 • Det finns texter och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.
 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för uppläsande hjälpmedel.
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Det kan vara svårt för användaren att se om hen kommit rätt efter att ha klickat på en länk.
 • Sidflikar är otydliga.
 • Länkar kan ha olika namn trots att de har samma funktion.
 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • Det saknas genväg till huvudinnehåll och hela webbplatsen är inte indelad i sektioner, vilket gör att det inte går att hoppa förbi återkommande innehåll.
 • Vid navigering med tangentbord i mindre skärmar eller vid förstoring så är ordningen inte logisk.
 • Webbplatsen har inte ställt in språk så uppläsningen riskerar att bli på engelska.
 • Finsk text är inte uppmärkt och riskerar att läsas med engelsk röst.
 • Sökfält och knappar är inte uppmärkta och kan därför vara svåra att uppfatta för uppläsande hjälpmedel.
 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när områden uppdateras.
 • Vid ändring av avstånd på texter kan det bli svårt att läsa.
 • När texter eller skärmen förstoras kan det bli svårt att läsa.
 • PDF:er är inte tillgängliga.
 • Lyssna-funktionen Talande Webb är inte tillgänglig

Oskäligt betungande anpassning

Trosa kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Trosa kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång. Vi har begränsade möjligheter att göra förändringar i våra tredjepartslösningar men för en dialog med leverantören.

Trosa kommuns begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av samtliga problem på nuvarande plattform skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna kommer vissa anpassningar av webbplatsen vara oskäligt betungande i dagsläget.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av trosa.se

Senaste bedömningen gjordes den 19 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 oktober 2020.