Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stöd och hjälp

Människor i alla åldrar och situationer i livet kan behöva stöd och hjälp. Det kan gälla allt ifrån hjälp i hemmet till ekonomi, ställföreträdarskap, att komma i kontakt med andra och mycket mer. En del verksamhet är lagstyrd, har du frågor eller funderingar kring vilken typ av hjälp du eller en anhörig har rätt till eller behov av så finns vi här för att vägleda dig. 

I Trosa Kommun finns det flera möjligheter till stöd, hjälp, aktiviteter och gemenskap. Det finns även individuellt stöd för dig för att öka din gemenskap och ge dig social samvaro. I många fall är de biståndsbedömda och du kan vända dig till handläggaren på myndighetsenheten för att få mer information eller göra en ansökan. Mer information och vägledning kan du också få av vård och omsorgsrådgivaren.

För personer som har en demenssjukdom finns det även en dagverksamhet belägen på Ängsgården i Trosa. Den är till för att stödja personer med demenssjukdom i att få trevlig samvaro och en fungerande vardag. För dig som har en demenssjukdom finns en dagverksamhet som kallas Gästis.

Olika former av stöd och hjälp

 • Dagverksamhet för dig som har en demenssjukdom

  Dagverksamhet riktar sig till dig som har en demenssjukdom och som bor kvar i eget hem. Under vardagar ges möjlighet till social samvaro på Gästis. Gästis ligger i anslutning till Trosa vårdcentral. En dag här kan innehålla sång, musik, promenader, matlagning, tidningsläsning, handarbeten, trädgårdsskötsel med mera. Det är ni som kommer hit som bestämmer.

  Mer information samt vägledning om hur du ansöker om dagverksamhet får du genom att kontakta en biståndshandläggare vid Vård och omsorg. Tillsammans kommer ni att diskutera vilka alternativ som finns. Du kan även skriva ut ansökningsblanketten Ansökan om vård och omsorg från blankettarkivet Öppnas i nytt fönsteroch sända den till oss. Vi kommer då att ta kontakt med dig när vi fått din ansökan.

  Vad kostar det?
  Du betalar själv för eventuell transport till och från dagverksamheten samt för mat och dryck.

 • Fixartjänst

  Trosa kommun erbjuder personer 67 år och äldre samt personer med funktionsnedsättning som är medborgare i Trosa kommun vaktmästarhjälp med medarbetare från Fastighetsservice.

  Fixartjänst är till för att förebygga fallolyckor i det egna hemmet

  Uppdragen är begränsade och av enklare karaktär. Fixartjänsten erbjuder servicetjänster i hemmet för att förebygga och undanröja risk för fallolyckor. Fixartjänsten är en avgiftsfri service men var och en får själv stå för eventuella materialkostnader. Tjänsten ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. Servicen begränsas huvudsakligen till uppgifter inomhus och uppdragen ska inte ta mer än en timme. Du kan använda dig av tjänsten vid två tillfällen per månad.

  Säkerhetsrond

  Tillsammans med Fixartjänsten kan du göra en säkerhetsrond i ditt hem, vilket innebär att ni går igenom brandsäkerheten och ser över vilka halkrisker som finns.

  Exempel på lämpliga uppgifter är:

  • Byte av glödlampor, proppar och batteri i brandvarnare
  • Hämta och lämna lättare saker på vind, källare eller förråd
  • Ta ner eller lägga upp lättare föremål i höga skåp
  • Smörja lås och dörrar
  • Fästa sladdar och halksäkra mattor
  • Sätta upp/ ta ner gardiner, tavlor och brandvarnare
  • Omflyttning av lättare möbler

  Vad finns det för begränsningar?

  I uppdraget ingår exempelvis inte snöskottning, trädgårdsarbete, städning, fastighetsskötsel, tvätt, inköp, VVS eller elarbete. Fixaren får inte heller konkurrera med privata leverantörer som kan tillhandahålla liknande tjänster.

  Beställ fixartjänst

  Enklast beställer du via etjansÖppnas i nytt fönstert.trosa.se/fixartjansÖppnas i nytt fönstert Öppnas i nytt fönstereller telefon: 0156-520 76
  Telefontid vardagar kl. 07.00-12.00 Fixartjänst utför arbete vardagar kl. 08.00-16.00

 • Pensionärernas hus

  I anslutning till Skärborgarnas hus i Trosa finns Pensionärernas hus och dit är alla pensionärer välkomna. Pensionärernas hus är en mötesplats för alla kommunens pensionärer. Huset hyrs av pensionärsalliansen som tillsammans driver olika verksamheter i huset.

  Vad finns i huset?

  Tillsammans driver pensionärsalliansen ett café som är öppet för alla pensionärer, utan något medlemskap i en förening. Det är öppet vardagar mellan klockan 11:00 och 15:00.

  Pensionärsföreningarna PRO Trosa och SPF har föreningsaktiviteter i huset.
  Dessutom har Trosa kommun verksamhet för anhöriga

  Vilka är pensionärsalliansen?

  Pensionärsalliansen består av pensionärsföreningarna:

  • SPF
  • PRO-Trosa
  • PRO-Vagnhärad
  • Finska föreningen
 • Personlig assistans

  Trosa kommun har efter upphandling lagt ut utförandet av personlig assistans på entreprenad. Från och med 1:a november 2017 utför Carelli Assistans AB kommunens assistans. Du kan läsa mer om Carelli Assistans på deras hemsida, www.carelli.seÖppnas i nytt fönster

  Du kan även komma i kontakt med Carelli Assistans AB via deras växel på telefonnummer 0770-17 60 30.

 • Personligt ombud

  Personligt ombud finns till för dig som är över 18 år med en långvarig psykisk ohälsa som har behov av vård och service från flera myndigheter. Tillsammans med dig kan ombudet se vad du behöver och vara ett stöd för dig i dina kontakter med myndigheter och sjukvård.

  Det personliga ombudet stöttar dig genom att

  • kartlägga dina behov av stöd, vård och service
  • medverka i dina kontakter med sjukvård och myndigheter som arbetsförmedling och socialtjänst
  • verka för att du ska få dina lagliga rättigheter till stöd, vård och service
  • verka för att samordna stöd och service

  Vi arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare. Vi har tystnadsplikt och dokumenterar inte dina samtal eller besök. Att ta hjälp av ett personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt.

  Vad ingår i det personliga ombudets uppdrag?

  • Ombudet beslutar inte om stöd, vård och service.
  • Ombudet ansvarar inte för din vård och behandling.
  • Ombudet tar inte över myndigheternas ansvar för samordning.
  • Ombudet gör inte det arbete som utförs av t ex god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller vårdpersonal.

  Personligt ombud är ett tillfälligt stöd som avslutas efter slutfört uppdrag. Men du kan givetvis kontakta oss igen.

 • Trygghetslarm

  Trygghetslarm är en tjänst för dig som på grund av ålder, sjukdom, funktionsnedsättning eller otrygghet skall kunna påkalla hjälp vid oförutsedda situationer i din bostad.

  Trygghetslarmet består av en larmdosa och en tillhörande larmknapp som du kan bära på handleden alternativt hänga runt halsen.

  Larmdosan kopplas in i din bostad via ett eluttag och är helt fristående från dina personliga telefoner, datorer alternativt surfplattor.

  När du trycker på larmknappen kopplas larmet upp mot en larmcentral. Larmet är försett med en högtalartelefon för en tvåvägskommunikation med larmcentralen, som ser till att hemtjänstpersonal kommer hem till dig så snart som möjligt.

  Viktigt att komma ihåg

  • Trygghetslarmet är inte en akutverksamhet, vid fara för liv och hälsa skall du alltid ringa 112.
  • Trygghetslarmet ersätter inte hemtjänstinsatser utan är ett komplement.
  • Du behöver lämna ifrån dig en nyckel till din bostad. Nyckeln återfås vid avslut av trygghetslarm.
  • Trosa kommun tillämpar nyckelfri hemtjänst. Det innebär att du kommer få ett digitalt lås på din dörr som gör att hemtjänsten kan öppna din dörr med sin mobiltelefon när du larmat. Du kan själv fortsätta att använda din nyckel. Du lämnar en nyckel för att personalen ska kunna hjälpa dig om det digitala låset av någon anledning skulle sluta att fungera.

  Hur får jag ett trygghetslarm?

  Kontakta en arbetsterapeut eller biståndshandläggare via Trosa kommuns kontaktcenter 0156 – 520 00.

 • Rätt till tolk
  • Du har rätt att begära tolkhjälp om du inte talar svenska eller förstår svenska.
  • Du kan begära att få beslutet översatt.
  • Om du är synskadad kan du begära att få beslutet uppläst.
  • Rätt till tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.
  • Rätt till tolk är en kostnadsfri service.

Biståndshandläggare äldreomsorg och LSS

Vård och omsorg

Telefonnummer
0156-522 00

Öppettider

Vardagar mellan 8.30-12.00