Organisation

Helena Edenborg
Kanslichef
Tel: 0156-520 06
Fax: 0156-520 17

Bilden visar ett organisationsschema för Trosa kommun åren 2015-2019

Politisk organisation

Kommunens organisation består av olika delar. Det finns en politisk organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Dessa bemannas med förtroendevalda som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid. Inom den politiska organisationen fattas beslut om hur kommunens verksamheter ska fungera.

Hitta politiker. Nämndordföranden samt ansvarig nämndsekreterare hittar du i menyn under respektive nämnd.

Styrande majoritet

Sedan valet 2018 styr en borgerlig majoritet Trosa kommun för fjärde mandatperioden i följd. Den borgerliga majoriteten i Trosa är sammansatt av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Valresultat i valet till kommunfullmäktige 2018

Mandatfördelning i kommunfullmäktige samt valresultat
Ett stapeldiagram visande mandatfördelning i kommunfullmäktige samt valresultat uppdelat per parti.

Förvaltningsorganisation

För att planera och genomföra det som de förtroendevalda fattar beslut om finns en förvaltningsorganisation. Det är alltså den politiska organisationen som styr förvaltningarna. I förvaltningsorganisationen arbetar bland annat lärare, vårdpersonal, vaktmästare och tjänstemän. Trosa kommun har cirka 650 anställda inom förvaltningen. Kommunledning ...

Kommunala bolag

I kommunen finns även hel- och delägda kommunala bolag (t.ex. Trosabygdens Bostäder AB, Trosa fibernät AB och Sörmlandstrafiken). Bolagens uppgift är att effektivt utföra uppdrag i ägarnas ställe. Bolagens styrs av ägardirektiv som fastställs av de förtroendevalda i kommunfullmäktige.

Samverkansorgan

Trosa kommun medverkar också i olika former av samverkansorgan, bland annat kommunalförbund och föreningar. Några exempel är de kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsättning, Regionförbundet Sörmland samt Mälardalsrådet.

Mer information

Organisationsschema 
Sammanträdestider