Organisation

Bilden visar ett organisationsschema för Trosa kommun åren 2015-2019

 • Politisk organisation

  Kommunens organisation består av olika delar. Det finns en politisk organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Dessa bemannas med förtroendevalda som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid. Inom den politiska organisationen fattas beslut om hur kommunens verksamheter ska fungera.

  Hitta politiker. Nämndordföranden samt ansvarig nämndsekreterare hittar du i menyn under respektive nämnd.

 • Styrande majoritet

  Sedan valet 2018 styr en borgerlig majoritet Trosa kommun för fjärde mandatperioden i följd. Den borgerliga majoriteten i Trosa är sammansatt av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

  Valresultat i valet till kommunfullmäktige 2018

 • Mandatfördelning i kommunfullmäktige samt valresultat

  Ett stapeldiagram visande mandatfördelning i kommunfullmäktige samt valresultat uppdelat per parti.

 • Förvaltningsorganisation

  För att planera och genomföra det som de förtroendevalda fattar beslut om finns en förvaltningsorganisation. Det är alltså den politiska organisationen som styr förvaltningarna. I förvaltningsorganisationen arbetar bland annat lärare, vårdpersonal, vaktmästare och tjänstemän. Trosa kommun har cirka 800 anställda inom förvaltningen.

 • Kommunala bolag

  I kommunen finns även hel- och delägda kommunala bolag (t.ex. Trosabygdens Bostäder AB, Trosa fibernät AB och Sörmlandstrafiken). Bolagens uppgift är att effektivt utföra uppdrag i ägarnas ställe. Bolagens styrs av ägardirektiv som fastställs av de förtroendevalda i kommunfullmäktige.

 • Samverkansorgan

  Trosa kommun medverkar också i olika former av samverkansorgan, bland annat kommunalförbund och föreningar. Några exempel är de kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsättning, Regionförbundet Sörmland samt Mälardalsrådet.

Kontakt

Helena Edenborg
Kanslichef
Tel: 0156-520 06
Fax: 0156-520 17