Organisation

Helena Edenborg
Kanslichef
Tel: 0156-520 06
Fax: 0156-520 17

Bilden visar ett organisationsschema för Trosa kommun åren 2015-2019

Politisk organisation

Kommunens organisation består av olika delar. Det finns en politisk organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Dessa bemannas med förtroendevalda som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid. Inom den politiska organisationen fattas beslut om hur kommunens verksamheter ska fungera.

Du hittar alla politiker under rubriken "Hitta din politiker" i menyn. Nämndordföranden samt ansvarig nämndsekreterare hittar du i menyn under respektive nämnd.

Styrande majoritet

Sedan valet 2014 styr en borgerlig majoritet Trosa kommun för tredje mandatperioden i följd. Den borgerliga majoriteten i Trosa är sammansatt av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Valresultat i valet till kommunfullmäktige 2018

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Bild över mandatfördelningen i Trosa kommun 2015-2019

Förvaltningsorganisation

För att planera och genomföra det som de förtroendevalda fattar beslut om finns en förvaltningsorganisation. Det är alltså den politiska organisationen som styr förvaltningarna. I förvaltningsorganisationen arbetar bland annat lärare, vårdpersonal, vaktmästare och tjänstemän. Trosa kommun har cirka 650 anställda inom förvaltningen. Kommunledning ...

Kommunala bolag

I kommunen finns även hel- och delägda kommunala bolag (t.ex. Trosabygdens Bostäder AB, Trosa fibernät AB och Sörmlandstrafiken). Bolagens uppgift är att effektivt utföra uppdrag i ägarnas ställe. Bolagens styrs av ägardirektiv som fastställs av de förtroendevalda i kommunfullmäktige.

Samverkansorgan

Trosa kommun medverkar också i olika former av samverkansorgan, bland annat kommunalförbund och föreningar. Några exempel är de kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsättning, Regionförbundet Sörmland samt Mälardalsrådet.