Kommunala råd

Äldre- och omsorgsrådet

Äldre- och omsorgsrådet är ett organ för samråd mellan kommunen och pensionärsföreningarna i äldrefrågor samt organisationerna för personer med funktionsnedsättning. Rådet är också en inomkommunal remissinstans och har förslagsrätt till kommunstyrelse och nämnder. Kommunen ska informera rådet om verksamhet, planerade förändringar och åtgärder som rör pensionärer samt funktionsnedsatta.

Rådet är organisatoriskt sett knutet till kommunstyrelsen och består av ordförande, vice ordförande, ledamot samt representanter från fem pensionärsorganisationer och tre handikapporganisationer.

Ordförande i pensionärsrådet är Helena Koch (M).  

För organsiationer som önskar medverka i rådet går det bra att kontakat nämndsekreterare Emma Svedin.

Kontakt

Äldre- och omsorgsrådet

Helena Koch (M)
Ordförande
Tel: 070-662 19 26
helena.koch@politik.trosa.se

Emma Svedin
Nämndsekreterare
Tel: 0156-522 50
emma.svedin@trosa.se