Kommunala råd

Pensionärsrådet

Helena Koch (M)
Ordförande
Tel: 070-662 19 26
helena.koch@politik.trosa.se

Emma Svedin
Nämndsekreterare
Tel: 0156-522 50
emma.svedin@trosa.se
 
Rådet för personer med funktionsnedsättning

Arne Karlsson (KD)
Ordförande
Tel: 070-277 30 55
arne.karlsson@politik.trosa.se

Emma Svedin
Nämndsekreterare
Tel: 0156-522 50
emma.svedin@trosa.se

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan kommunen och pensionärsföreningarna i äldrefrågor. Rådet är också en inomkommunal remissinstans och har förslagsrätt till kommunstyrelse och nämnder. Kommunen ska informera rådet om verksamhet, planerade förändringar och åtgärder som rör pensionärer.

Rådet är organisatoriskt sett knutet till kommunstyrelsen och består av ordförande, två ledamöter samt åtta representanter (fyra ordinarie och fyra ersättare) från pensionärsorganisationerna.

Ordförande i pensionärsrådet är Martina Johansson (C).  

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionshinder är ett organ för samråd mellan kommunen och organisationerna för personer med funktionsnedsättning.  Rådet är också en inomkommunal remissinstans och har förslagsrätt till kommunstyrelse och nämnder. Kommunen ska informera rådet om verksamhet, planerade förändringar och åtgärder som rör funktionshindrade.

Rådet är organisatoriskt sett knutet till kommunstyrelsen och består av ordförande, två ledamöter samt representanter från handikapporganisationerna.

Ordförande i rådet för personer med funktionsnedsättning är Arne Karlsson (KD).