Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och utses av kommunfullmäktige. Kommunallagen kräver att en kommun måste ha en styrelse. Kommunfullmäktige har också beslutat att inrätta facknämnder.

Kommunstyrelsens arbete leds av kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M). Vice ordförande är Bengt-Eric Sandström (L) och andre vice ordförande är Magnus Johansson (S) som även är oppositionsråd. 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Stapeldiagram över mandatfördelning med partiloggor

KontaktDaniel Portnoff (M)

Kommunstyrelsens ordförande,
kommunalråd

Tel: 0156-520 62
Mobil: 070-662 19 30
Fax: 0156-520 17
Magnus Johansson (S)
Oppositionsråd
Tel: 0156-520 10
Mobil: 070 662 19 27
Helena Edenborg
Kanslichef
Tel: 0156-520 06
Fax: 0156-520 17