Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden ansvarar för kommunens utbildning och verksamhet inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxen enligt skollag och annan författning som reglerar det offentliga utbildningsväsendet. Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen tillhör också nämndens ansvar.

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, individ- och familj.

Humanistiska nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Nämnden har ett utskott, individ- och familjeutskottet med tre ledamöter och tre ersättare.

Humanistiska nämndens ordförande är Michael Swedberg (M), 1:e vice ordförande är Lena Isoz (M) och 2:e vice ordförande är Birgitta Danielsson (S).

Det är tjänstemän på skolkontoret och socialkontoret som i praktiken sköter det löpande arbetet. Kontorens tjänstemän har också befogenhet att fatta många beslut som ligger under humanistiska nämndens arbetsområden.

Kontakt

Michael Swedberg (M)
Ordförande
Tel: 073-354 22 30
michael.swedberg@politik.trosa.se

Sandra Berwing
Nämndsekreterare
Tel: 0156-522 78
sandra.berwing@trosa.se