Socialkontoret


Graham Owen

Socialchef
Tel: 0156-521 16

Socialchef
Graham Owen
Telefon: 0156-521 16
graham.owen@trosa.se 

Reception/Administrativa frågor
Liselott Högfors
Telefon: 0156-521 10
liselott.hogfors@trosa.se

Carina Andersen
Telefon: 0156-523 28
carina.andersen@trosa.se

Barn- och familjeenheten

Enhetschef
Lisbeth Lampinen
Telefon: 0156-523 49
lisbeth.lampinen@trosa.se

Mottagningsfunktion
Sabina Mustafic, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 90 
sabina.mustafic@trosa.se

Barnutredare
Fadi Abdalahad, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 71
fadi.abdalahad@trosa.se 

Zozan Mustafic, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 87
zozan.mustafic@trosa.se

Ensamkommande barn
Orshina Maraha, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 93
orshina.maraha@trosa.se

Ungdomsamordnare
Gabriel Elmanius, ungdomssamordnare
Telefon: 070-567 19 38
gabriel.elmanius@trosa.se

Ida Tedsjö
Telefon: 0156-523 38
ida.tedsjo@trosa.se

Fältassistenter
Henrik Kimsjö
Telefon: 0156-523 34
henrik.kimsjo@trosa.se 

Jennifer Melén Arnesson
Telefon: 0156-522 00
jennifer.melenarnesson@trosa.se

Familjemottagning hos BVC/BMM, barnutredare
Wendy Herlitz, föräldrarådgivare
Telefon: 0156-521 05
wendy.herlitz@trosa.se

Familjebehandling
Jenny Loley, familjebehandlare
Telefon: 0156-521 69
jenny.loley@trosa.se

Anita Blom af Ekenstam, familjebehandlare
Telefon: 0156-523 40
anita.blomafekenstam@trosa.se

Carolina Wolpher, familjebehandlare
Telefon: 0156-523 40
carolina.wolpher@trosa.se

Familjerätt, familjehem
Velida Nurkovic, socialsekreterare
Telefon: 0156-520 77 
velida.nurkovic@trosa.se

Hanna Westerbacka, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 02 
hanna.westerbacka@trosa.se

 

Ekonomi- och vuxenenheten

Enhetschef
Pia Ekman
Telefon: 0156-521 06
pia.ekman@trosa.se

Försörjningsstöd/Dödsboanmälan/Våld i Nära Relation
Mia Berglund, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 03
mia.berglund@trosa.se 

Missbruk/Budget-skuldrådgivning/Försörjningsstöd/Våld i Nära Relation
Irina Matchenka, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 94
irina.matchenka@trosa.se

Försörjningsstöd
Carina Johansson, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 97
carina.johansson@trosa.se

Alkohol- och drogterapeut
Jan Svedman
Telefon: 0156-523 37
jan.svedman@trosa.se

Jennifer Melén Arnesson
Telefon: 0156-522 00
jennifer.melenarnesson@trosa.se

Integrationsenheten

Enhetschef
Jessica Wride
Telefon: 0156-521 04
jessica.wride@trosa.se

Etableringsassistenter
Merwan Mourad
Telefon: 070-678 08 95
merwan.mourad@trosa.se

Frederik Johansson
Telefon: 0156-523 53
frederik.johansson@trosa.se