Socialkontoret


Graham Owen

Socialchef
Tel: 0156-521 16

Reception/Administrativa frågor
Liselott Högfors
Telefon: 0156-521 10
liselott.hogfors@trosa.se

Carina Andersen
Telefon: 0156-523 28
carina.andersen@trosa.se

Barn- och familjeenheten

Enhetschef
Lisbeth Lampinen
Telefon: 0156-523 49
lisbeth.lampinen@trosa.se

Mottagningsfunktion
Hanna Westerbacka, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 02 
hanna.westerbacka@trosa.se

Barnutredare
Fadi Abdalahad, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 71
fadi.abdalahad@trosa.se 

Zozan Mustafic, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 87
zozan.mustafic@trosa.se

Ensamkommande barn
Orshina Maraha, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 93
orshina.maraha@trosa.se

Velida Nurkovic, socialsekreterare
Telefon: 0156-520 77 
velida.nurkovic@trosa.se

Ungdomsarbete
Mathilda Rosenwall, ungdomssamordnare
Telefon: 0156-523 34
mathilda.rosenwall@trosa.se

Gabriel Elmanius, ungdomssamordnare
Telefon: 070-567 19 38
gabriel.elmanius@trosa.se

Familjemottagning hos BVC/BMM, barnutredare
Wendy Herlitz, föräldrarådgivare
Telefon: 0156-521 05
wendy.herlitz@trosa.se

Familjebehandling
Lisa Wieslander, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 69
lisa.wieslander@trosa.se

Carolina Wolpher, familjebehandlare
Telefon: 0156-523 40
carolina.wolpher@trosa.se

Ekonomi- och vuxenenheten

Enhetschef
Pia Ekman
Telefon: 0156-521 06
pia.ekman@trosa.se

Försörjningsstöd/Dödsboanmälan/Våld i Nära Relation
Mia Berglund, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 03
mia.berglund@trosa.se 

Missbruk/Budget-skuldrådgivning/Försörjningsstöd/Våld i Nära Relation
Irina Matchenka, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 94
irina.matchenka@trosa.se

Försörjningsstöd
Carina Johansson, socialsekreterare
Telefon: 0156-521 97
carina.johansson@trosa.se

Alkohol- och drogterapeut
Jan Svedman
Telefon: 0156-523 37
jan.svedman@trosa.se