Kommunstyrelsens ekoutskott

Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för kommunens övergripande ekologi- och folkhälsofrågor och verkar strategiskt för att bidra till långsiktigt hållbar utveckling.

Ekoutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Utskottets ordförande är Stefan Björnmalm (C) och vice ordförande är Gitte Jutvik (V).

Det är tjänstemän på ekologienheten, en del av kommunkontoret, som bedriver ekoutskottets löpande verksamhet. Inom ekologienheten arbetar kommunekologen och energi- och klimatrådgivaren.

Kontakt

Stefan Björnmalm (C)
Ordförande
Tel: 070-335 20 06
stefan.bjornmalm@trosa.se

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

Helena Edenborg
Kanslichef
Tel: 0156-520 06
helena.edenborg@trosa.se