Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet, kulturliv och kulturminnesvård, bidrag och annat stöd till föreningsliv, biblioteksverksamhet, kommunens musik- och kulturskola, fritidsverksamhet, bidrag och annat stöd till kulturliv samt fördelning av stipendier.

Nämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier.

Kultur- och fritidsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande är Lena Isoz (M), 1:e vice ordförande är Göran Hammarlund (L) och 2:e vice ordförande är Lennart Tellö (S).

Det är tjänstepersoner på kultur- och fritidskontoret som i praktiken sköter det löpande arbetet. Kontorens tjänstepersoner har också befogenhet att fatta många beslut som ligger under kultur- och fritidsnämndens arbetsområden.

Kontakt

Lena Isoz (M)
Ordförande
Tel: 070-754 19 80
lena.isoz@politik.trosa.se

Nadja Furuberget Skog
Nämndsekreterare
Tel: 0156-520 82
nadja.skog@trosa.se