Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret

Måltid, städ, fastighet
Jörgen Henriksson
Driftchef
Tel: 0156-520 66
jorgen.henriksson@trosa.se

Tekniska enheten
Ulf Hagstedt
Biträdande produktionschef

Tel: 0156-523 31
ulf.hagstedt@trosa.se

Arbetsmarknadsenheten
Katarina Norman
Enhetschef
Tel: 0156-523 62
katarina.norman@trosa.se

Kultur och föreningar
Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Tel: 0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Biblioteken
Malin Lundin
Bibliotekschef
Tel: 0156-522 85  
malin.lundin@trosa.se

Fritidsgårdarna
Anneli Bradley
Fritidsgårdschef
Tel: 0156-522 05
anneli.bradley@trosa.se

Kulturskolan
Klas Jättner
Kulturskolechef
Tel: 0156-520 79
klas.jattner@trosa.se


Biblioteken

Fritidsgårdarna

Föreningsportalen

Kultur

Kulturskolan

Återvinningsbutiken

Kontakt

Kerstin Tibbling
Produktionschef
Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret

Tel: 0156-523 24
kerstin.tibbling@trosa.se