Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret

Cecilia Högberg
Produktionschef
Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret

Tel: 0156-520 66
Mobil: 070-218 27 21

Kultur och fritid
Johan Eklind
Kultur- och fritidschef
Tel: 0156-520 79

Tekniska enheten
Cecilia Högberg
Produktionschef

Tel: 0156-523 31
Mobil: 072-018 23 31

Kost, städ, fastighetsservice
Kerstin Tibbling
Driftschef
Tel: 0156-523 24
Mobil: 070-355 23 24
kerstin.tibbling@trosa.se

Arbetsmarknadsenheten
Cristina Forssander
Enhetschef
Tel: 0156-521 01
Mobil: 070-619 00 51
cristina.forssander@trosa.se


Biblioteken

Fritidsgårdarna

Föreningsportalen

Kultur

Kulturskolan

Vaktmästeriet/Återvinningsbutiken