Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret

Kerstin Tibbling
Produktionschef/Driftchef
Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret

Tel: 0156-523 24
Mobil: 070-355 23 24

kerstin.tibbling@trosa.se

Kost, städ, fastighetsservice
Kerstin Tibbling
Produktionschef/Driftchef
Tel: 0156-523 24
Mobil: 070-355 23 24
kerstin.tibbling@trosa.se

Tekniska enheten
Ulf Hagstedt
Biträdande produktionschef

Tel: 0156-523 31
Mobil: 072-018 23 31
ulf.hagstedt@trosa.se

Arbetsmarknadsenheten
Cristina Forssander
Enhetschef
Tel: 0156-521 01
Mobil: 070-619 00 51
cristina.forssander@trosa.se

Kultur och föreningar
Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Tel: 0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Biblioteken
Malin Lundin
Bibliotekschef
Tel: 0156-522 85  
malin.lundin@trosa.se

Fritidsgårdarna
Anneli Bradley
Fritidsgårdschef
Tel: 0156-522 05
anneli.bradley@trosa.se

Kulturskolan
Klas Jättner
Kulturskolechef
Tel: 0156-520 79
klas.jattner@trosa.se


Biblioteken

Fritidsgårdarna

Föreningsportalen

Kultur

Kulturskolan

Vaktmästeriet/Återvinningsbutiken