Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, bl.a. bygglovshanteringen och beredningen av detaljplaner. Vidare svarar nämnden för frågor som rör tomtkö, mät- och kartverksamhet, fastighetsbildning mm. Nämnden ansvarar även för räddningstjänsten. Handläggning av strandskyddsdispens är ett ansvarsområde som övertogs 2009-07-01 från länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är Tomas Landskog (M), 1:e vice ordförande är Dan Larsson (M) och 2:e vice ordförande är Sandra Karlsson (S).

Kallelser hittar du här.

KontaktTomas Landskog (M)

Ordförande
Tel: 070-261 78 77
tomas.landskog@trosa.se

Sandra Berwing
Nämndsekreterare
Tel: 0156-522 78
sandra.berwing@trosa.se