Teknik- och servicenämnden

Teknik- och servicenämnden ansvarar för den kommunaltekniska verksamheten beträffande t ex vatten och avlopp, gator och vägar, avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom. Några andra av nämndens uppgifter är att svara för driften av idrottsanläggningar samt att förse skolor och äldreboenden med måltider och städservice. Nämnden ansvarar också för många av kommunens upphandlingar som ska ske enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Teknik- och servicenämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden har inget arbetsutskott.

Nämndens ordförande är John Carlsson (C), 1:e vice ordförande är Margareta Wallin (M) och 2:e vice ordförande är Anders Lindblad (S).

Det är tekniska enhetens uppgift att garantera nämndens praktiska och löpande arbete. Många av verksamheterna är dock utlagda på entreprenad.

Kontakt

John Carlsson (C)
Ordförande
Tel: 073-539 79 60
john.carlsson@politik.trosa.se

Emma Svedin
Nämndsekreterare
Tel: 0156-522 50
emma.svedin@trosa.se