Valnämnden

Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av riksdags, kommun‐ och landstingsvalen, valet till Europaparlamentet samt nationella och lokala folkomröstningar. Nämnden sammanträder normalt endast under valår.

Nämnden består av tre ledamöter och lika många ersättare.

Valnämndens ordförande är Dan Larson (M) och vice ordförande Christer Påhlsson (S).

Kontakt

Dan Larson (M)
Ordförande
dan.larson@politik.trosa.se

Helena Edenborg
Kanslichef
Tel: 0156-520 06
Fax: 0156-520 17