Vård- och omsorgskontoret

Fredrik Yllman
Vård- och omsorgschef
Vård- och omsorgskontoret
Tel: 0156-521 15
fredrik.yllman@trosa.se

Myndighetsenheten
Per-Uno Nilsson
Myndighetschef
Tel: 0156 - 520 00
per-uno.nilsson@trosa.se

Sofia Kuhlin
Biståndshandläggare - Trosa
Tel: 0156-520 00, säkrast mellan 8.30-10.00
 

Malin Hill
Biståndshandläggare - Trosa
Tel: 0156-520 00, säkrast mellan 8.30-10.00
 

Sofia Carlström
Biståndshandläggare - Vagnhärad/Västerljung
Tel: 0156 - 520 00, säkrast mellan 8.30-10.00

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare - LSS
Tel: 0156 - 520 00, säkrast mellan 8.30-10.00