Projekt

VA- och beläggningsarbete i centrala Trosa

VA- och beläggningsarbete i centrala Trosa

Under 2021 kommer det att ske en större vägsatsning längs med Högbergsgatan i Trosa kommun. I samband med arbetet kommer flera projekt att ske löpande under 2021. Här ingår skapandet av en trafiksäker gång- och cykelväg med belysning längs Högbergsgatan för att knyta samman Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan.

VA- och gatuarbeten vid Hökeberga

VA- och gatuarbeten vid Hökeberga

Trosa kommun kommer att utföra VA- och gatuarbeten på Hökebergsvägen, Gipvägen och del av Asbacksvägen under 2020-2021.

Byggnation av ny sporthall och isrink

Byggnation av ny sporthall och isrink

Befolkningstillväxten samt efterfrågan efter större hallar och anläggningar för idrottsundervisning och fritidsaktiviteter ligger till grund för beslutet att de ska byggas en ny idrottshall samt isrink.

Om- och nybyggnation av återvinningscentralen Korslöt

Om- och nybyggnation av återvinningscentralen Korslöt

Under våren och början av hösten kommer det att byggas om vid Korslöt och bli en ny del för privatpersoner.

Skärlagskolans utbyggnad

Skärlagskolans utbyggnad

För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder behöver Skärlagskolan...

Har du funderat över våra E4-tavlor?

Har du funderat över våra E4-tavlor?

2009 satte Trosa kommun upp två digitala skyltar längs E4:an som ersatte de tidigare i plåt. Nu har de gjort sitt och under våren 2020 handlades nya tavlor upp.

Tömning av ditt hushållskärl kommer registreras digitalt

Tömning av ditt hushållskärl kommer registreras digitalt

Sedan maj 2019 har Trosa kommuns tekniska enhet och driftentreprenören SUEZ arbetat för att de datoriserade tömningsregistreringarna ska gå i mål. Hushållskärl runtom i kommunen har nu fått en ID-märkning i form av en plastbricka och en streckkodsetikett som gör att tömningen av kärlen från och med nu kommer att kunna följas upp och säkerställas på ett kvalitetssäkrat sätt.

Aktiviteter i en annorlunda vardag

Aktiviteter i en annorlunda vardag

Tillåt dig själv att vara nyfiken och våga testa något nytt när vardagen inte är vad det brukar. I Trosa kommun erbjuder vi aktiviteter för både dig som är frisk och som är sjuk, för att du ska orka hålla ut tillsammans med oss.

Undersökningar längs åpromenaden

Undersökningar längs åpromenaden

I februari 2020 drabbades Trosa kommun av översvämningar där bland annat gästhamnen, Askögatan samt Östra och Västra hamnplan påverkades. Flödet var även högt i Trosaån där vattnet nådde upp till åpromenadens kant. När vattnet sjönk undan skapades flertalet slukhål på båda sidor längs åpromenaden vilket gjorde att drabbade områden spärrades av i väntan på besiktning. På denna sida fyller vi på med information om vilka undersökningar som görs, samt vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som vidtas.

Skärborgarnas hus

Skärborgarnas hus

Trosa kommun har genomfört en renovering av fasad och parkeringsyta samt anlagt ett utegym. Nästa steg i upprustningen av Skärborgarnas hus genomförs under 2020, då interiören kommer att fräschas upp och moderniseras för nya och gamla målgrupper.

Minneslund för sällskapsdjur

Minneslund för sällskapsdjur

I Ödesbyområdet har det arbetet börjat med att förbereda en lund där du som djurägare kommer att ha möjlighet att begrava askan efter ditt sällskapsdjur.

Husby park putsas upp

Husby park putsas upp

Husby park i Vagnhärad genomgår en uppfräschning för att skapa en trivsam park för rekreation nära stadskärnan.

Digitala vattenmätare med fjärravläsning

Digitala vattenmätare med fjärravläsning

Just nu pågår ett arbete med att byta ut alla vattenmätare till nya digitala vattenmätare. Det innebär att du som har en vanlig vattenmätare inom en snar framtid inte längre kommer att behöva läsa av och skicka in din mätarställning manuellt, utan detta kommer att ske automatiskt. I sin tur leder detta till att du som kund betalar för en exakt vattenförbrukning i stället för en beräknad sådan.

Trosa kommuns framtida reningsverk

Trosa kommuns framtida reningsverk

Att ersätta reningsverk är en lång process där flera myndigheter ska ta ställning till den slutgiltiga lösningen. Reningsverk ska hålla i decennier vilket ställer krav på möjlighet att skala upp kapaciteten samt att ta höjd för framtida miljökrav.

Fiskpassager i Trosaån

Fiskpassager i Trosaån

Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna...

Lekplatser

Lekplatser

Vi arbetar med att förbättra och utveckla våra lekplatser, så att dessa platser kan fortsätta stimulera till lek och lärande.

En hållbar kommun för människor och miljön

En hållbar kommun för människor och miljön

I broschyren En hållbar kommun berättar vi om det arbete som görs i kommunen för att värna om vår kommun.

Vattentornet i Vagnhärad genomgår renovering

Vattentornet i Vagnhärad genomgår renovering

Just nu pågår ett arbete med att renovera vattentornet i Vagnhärad. Renoveringen som påbörjas hösten 2020 är en del av Trosa kommuns arbete med att säkra den framtida vattenförsörjningen.

Företagande för unga: Draknästet på Hedebyskolan

Företagande för unga: Draknästet på Hedebyskolan

Framtidsveckan är en mångårig tradition på Trosa kommuns högstadieskolor, och höjdpunkten är Draknästet då eleveran får presentera affärsidéer för en grupp garvade företagare från olika branscher. Draknästet 2020 gick av stapeln på Hedebyskolan och genomförandet för året gick av stapeln med vederbörlig social distans.

Del 5: Föreningarnas dag presenterar Trosa Taekwondo!

Del 5: Föreningarnas dag presenterar Trosa Taekwondo!

Föreningarnas dag är ett årligt evenemang som arrangeras av Trosa kommun i samarbete med det lokala föreningslivet. I år är Föreningarnas dag inställd till följd av Covid-19, men föreningarna har istället fått möjligheten att marknadsföra sin verksamhet i kortfilmsformat. Syftet är

Del 4: Föreningarnas dag presenterar Friskis & Svettis Trosa!

Del 4: Föreningarnas dag presenterar Friskis & Svettis Trosa!

Föreningarnas dag är ett årligt evenemang som arrangeras av Trosa kommun i samarbete med det lokala föreningslivet. I år är Föreningarnas dag inställd till följd av Covid-19, men föreningarna har istället fått möjligheten att marknadsföra sin verksamhet i kortfilmsformat. Syftet är

Del 3: Föreningarnas dag presenterar Trosa frisksportklubb!

Del 3: Föreningarnas dag presenterar Trosa frisksportklubb!

Föreningarnas dag är ett årligt evenemang som arrangeras av Trosa kommun i samarbete med det lokala föreningslivet. I år är Föreningarnas dag inställd till följd av Covid-19, men föreningarna har istället fått möjligheten att marknadsföra sin verksamhet i kortfilmsformat. Syftet är

Del 2: Föreningarnas dag presenterar Trosa-Vagnhärad Kampförening!

Del 2: Föreningarnas dag presenterar Trosa-Vagnhärad Kampförening!

Föreningarnas dag är ett årligt evenemang som arrangeras av Trosa kommun i samarbete med det lokala föreningslivet. I år är Föreningarnas dag inställd till följd av Covid-19, men föreningarna har istället fått möjligheten att marknadsföra sin

Del 1: Föreningarnas dag presenterar Trosa badmintonklubb!

Del 1: Föreningarnas dag presenterar Trosa badmintonklubb!

Föreningarnas dag är ett årligt evenemang som arrangeras av Trosa kommun i samarbete med det lokala föreningslivet. I år är Föreningarnas dag inställd till följd av Covid-19, men föreningarna har istället fått möjligheten att marknadsföra sin

Del 5: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Del 5: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Det bästa året på länge väntade. Men med Trosabussen, taxitrafik och turistresor som centrala inkomstkällor, har coronakrisen skakat om Åkerbergs Trafik rejält. Till skillnad från många konkurrenter har bredden räddat familjeföretaget från total katastrof.

Del 4: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Del 4: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Simtagen är färre. Plaskljuden hörs mer sällan. Vissa tider är det till och med tomt i simhallen. Men Mikael Norevall är inte orolig för Safirens framtid.

Del 3: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Del 3: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Från miljontals kronor till noll. Få andra, om ens något, lokalt företag fick tillvaron omkullkastad på samma sätt som AMET. Men ägaren Helene Åqvist vägrar ge upp. Tvärtom. Hon är säker på att relationerna som byggs nu, gör att företaget är både större och starkare när krisen väl är över.

Del 2: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Del 2: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Få branscher har drabbats hårdare av coronapandemin än hotellbranschen. Det har tvingat fram jobbiga beslut, men också fött kreativa lösningar och öppnat dörrar till framtiden som annars inte skulle ha öppnats.

Del 1: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Del 1: Så hanterar lokala företag coronakrisen

I artikelserien ”Så hanterar lokala företag coronakrisen” vill Trosa kommun belysa den verklighet som många företag lever i just nu. En företagare intervjuas i varje artikel.

Trosa Tågbuss

Trosa Tågbuss

Trosa tågbuss är en ny kommunal busslinje mellan Trosa och Vagnhärad med Åkerbergs trafik som utförare. Hitta...