Projekt

Nedan beskriver vi beslutade och pågående projekt i Trosa kommun. Söker du information om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan under rubriken Samhällsplanering där du även kan ta del av Detaljplaner.

Stensundsvägen genomgår en standardförbättring

Stensundsvägen genomgår en standardförbättring

Stensundsvägen ska förberedas för en ny kommunal busslinje och därför genomförs olika vägarbeten med breddning av vägen, byte av vägtrummor, dikning och nyasfaltering.

Tillgänglighetsanpassat omklädningsrum i Safiren

Tillgänglighetsanpassat omklädningsrum i Safiren

Under 2021 kommer MobilBygg AB att skapa en tillbyggnad med ett tillgänglighetsanpassat omklädningsrum på Safiren, där det kommer att vara möjligt för brukare och ledsagare att byta om tillsammans. Behovet för ett sådant omklädningsrum har lyfts fram i bland annat Äldre- och omsorgsrådet och kommer nu att bli verklighet.

Solceller på Safiren – en del av kommunens klimatarbete

Solceller på Safiren – en del av kommunens klimatarbete

I Energi- och klimatplanen som antogs i kommunfullmäktige 2018 ska Trosa kommun verka som en föregångare genom sin energieffektivisering av nya och befintliga byggnader i den egna verksamheten. Det görs bland annat med hjälp av montering av solceller och solpaneler. Nu är det dags för Safiren att få solceller installerat.

Fornbyskolan växer med ny byggnad och produktionskök

Fornbyskolan växer med ny byggnad och produktionskök

Vid Fornbyskolan i Vagnhärad sker flera parallella projekt för att utveckla skolan ytterligare. Här ingår skapandet av en fristående skolbyggnad i enplan som upprättas mellan Fagerängs förskola och Fornbyskolan där nya klassrum samt provisorisk matsal kommer inrymmas

Byggnation av ny sporthall och isrink

Byggnation av ny sporthall och isrink

Befolkningstillväxten samt efterfrågan efter större hallar och anläggningar för idrottsundervisning och fritidsaktiviteter ligger till grund för beslutet att de ska byggas en ny idrottshall samt isrink.

Skärlagskolans utbyggnad

Skärlagskolans utbyggnad

För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder behöver Skärlagskolan...

VA- och beläggningsarbete i centrala Trosa

VA- och beläggningsarbete i centrala Trosa

Under 2021 kommer det att ske en större vägsatsning längs med Högbergsgatan i Trosa kommun. I samband med arbetet kommer flera projekt att ske löpande under 2021. Här ingår skapandet av en trafiksäker gång- och cykelväg med belysning längs Högbergsgatan för att knyta samman Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan.

Ledningsarbete i Vagnhärad

Ledningsarbete i Vagnhärad

Ett pågående ledningsarbete i Vagnhärad kan göra att boende upplever ett förändrat vattentryck.

Fiskpassager i Trosaån

Fiskpassager i Trosaån

Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna...

VA- och gatuarbeten vid Hökeberga

VA- och gatuarbeten vid Hökeberga

Trosa kommun kommer att utföra VA- och gatuarbeten på Hökebergsvägen, Gipvägen och del av Asbacksvägen under 2020-2021.

Tömning av ditt hushållskärl kommer registreras digitalt

Tömning av ditt hushållskärl kommer registreras digitalt

Sedan maj 2019 har Trosa kommuns tekniska enhet och driftentreprenören SUEZ arbetat för att de datoriserade tömningsregistreringarna ska gå i mål. Hushållskärl runtom i kommunen har nu fått en ID-märkning i form av en plastbricka och en streckkodsetikett som gör att tömningen av kärlen från och med nu kommer att kunna följas upp och säkerställas på ett kvalitetssäkrat sätt.

Har du funderat över våra E4-tavlor?

Har du funderat över våra E4-tavlor?

2009 satte Trosa kommun upp två digitala skyltar längs E4:an som ersatte de tidigare i plåt. Nu har de gjort sitt och under våren 2020 handlades nya tavlor upp.

Undersökningar längs åpromenaden

Undersökningar längs åpromenaden

I februari 2020 drabbades Trosa kommun av översvämningar där bland annat gästhamnen, Askögatan samt Östra och Västra hamnplan påverkades. Flödet var även högt i Trosaån där vattnet nådde upp till åpromenadens kant. När vattnet sjönk undan skapades flertalet slukhål på båda sidor längs åpromenaden vilket gjorde att drabbade områden spärrades av i väntan på besiktning. På denna sida fyller vi på med information om vilka undersökningar som görs, samt vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som vidtas.

Skärborgarnas hus

Skärborgarnas hus

Trosa kommun har genomfört en renovering av fasad och parkeringsyta samt anlagt ett utegym. Nästa steg i upprustningen av Skärborgarnas hus genomförs under 2020, då interiören kommer att fräschas upp och moderniseras för nya och gamla målgrupper.

Husby park putsas upp

Husby park putsas upp

Husby park i Vagnhärad genomgår en uppfräschning för att skapa en trivsam park för rekreation nära stadskärnan.

Digitala vattenmätare med fjärravläsning

Digitala vattenmätare med fjärravläsning

Just nu pågår ett arbete med att byta ut alla vattenmätare till nya digitala vattenmätare. Det innebär att du som har en vanlig vattenmätare inom en snar framtid inte längre kommer att behöva läsa av och skicka in din mätarställning manuellt, utan detta kommer att ske automatiskt. I sin tur leder detta till att du som kund betalar för en exakt vattenförbrukning i stället för en beräknad sådan.

Trosa kommuns framtida reningsverk

Trosa kommuns framtida reningsverk

Att ersätta reningsverk är en lång process där flera myndigheter ska ta ställning till den slutgiltiga lösningen. Reningsverk ska hålla i decennier vilket ställer krav på möjlighet att skala upp kapaciteten samt att ta höjd för framtida miljökrav.

Lekplatser

Lekplatser

Vi arbetar med att förbättra och utveckla våra lekplatser, så att dessa platser kan fortsätta stimulera till lek och lärande.

Vattentornet i Vagnhärad genomgår renovering

Vattentornet i Vagnhärad genomgår renovering

Just nu pågår ett arbete med att renovera vattentornet i Vagnhärad. Renoveringen som påbörjas hösten 2020 är en del av Trosa kommuns arbete med att säkra den framtida vattenförsörjningen.

Trosa Tågbuss

Trosa Tågbuss

Trosa tågbuss är en ny kommunal busslinje mellan Trosa och Vagnhärad med Åkerbergs trafik som utförare. Hitta...

Väg 768, Infart västra Trosa

Väg 768, Infart västra Trosa

Trafikverket har tillsammans med Trosa kommun tagit fram ett förslag för en förbindelse mellan Västerljungsvägen och Ådavägen: Infart västra Trosa.