Projekt

Trosa Tågbuss - start 14 oktober!

Trosa Tågbuss - start 14 oktober!

Trosa tågbuss är en ny kommunal busslinje mellan Trosa och Vagnhärad med Åkerbergs trafik som utförare. Hitta...

En hållbar kommun för människor och miljön

En hållbar kommun för människor och miljön

I broschyren En hållbar kommun berättar vi om det arbete som görs i kommunen för att värna om vår kommun.

Skärlagskolans utbyggnad

Skärlagskolans utbyggnad

För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder behöver Skärlagskolan...

Lekplatser

Lekplatser

Vi arbetar med att förbättra och utveckla våra lekplatser, så att dessa platser kan fortsätta stimulera till lek och lärande.

Fiskpassager i Trosaån

Fiskpassager i Trosaån

Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna...

Båtbottentvätt

Båtbottentvätt

2019 installerades den nya båtbottentvätten i hamnen och du som har kommunal båtplats har möjlighet att kostnadsfritt...

Pågående byggprojekt

Pågående byggprojekt

Kommande och pågående byggprojekt i urval ...