Projekt

Trosa kommuns framtida reningsverk

Trosa kommuns framtida reningsverk

Att ersätta reningsverk är en lång process där flera myndigheter ska ta ställning till den slutgiltiga lösningen. Reningsverk ska hålla i decennier vilket ställer krav på möjlighet att skala upp kapaciteten samt att ta höjd för framtida miljökrav.

Upprustning av gång- och cykelväg mellan Västra Fän och Vitalisskolan

Upprustning av gång- och cykelväg mellan Västra Fän och Vitalisskolan

Under nästa vecka startar förberedelserna med att rusta upp stigen mellan Västra Fän och Vitalisskolan.

Om- och nybyggnation av återvinningscentralen Korslöt

Om- och nybyggnation av återvinningscentralen Korslöt

Under våren och början av hösten kommer det att byggas om vid Korslöt och bli en ny del för privatpersoner.

Minneslund för sällskapsdjur

Minneslund för sällskapsdjur

I Ödesbyområdet har det arbetet börjat med att förbereda en lund där du som djurägare kommer att ha möjlighet att begrava askan efter ditt sällskapsdjur.

Trosa Tågbuss - start 14 oktober!

Trosa Tågbuss - start 14 oktober!

Trosa tågbuss är en ny kommunal busslinje mellan Trosa och Vagnhärad med Åkerbergs trafik som utförare. Hitta...

En hållbar kommun för människor och miljön

En hållbar kommun för människor och miljön

I broschyren En hållbar kommun berättar vi om det arbete som görs i kommunen för att värna om vår kommun.

Skärlagskolans utbyggnad

Skärlagskolans utbyggnad

För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder behöver Skärlagskolan...

Lekplatser

Lekplatser

Vi arbetar med att förbättra och utveckla våra lekplatser, så att dessa platser kan fortsätta stimulera till lek och lärande.

Fiskpassager i Trosaån

Fiskpassager i Trosaån

Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna...

Skärborgarnas hus

Skärborgarnas hus

Trosa kommun har genomfört en renovering av fasad och parkeringsyta samt anlagt ett utegym. Nästa steg i upprustningen av Skärborgarnas hus genomförs under 2020, då interiören kommer att fräschas upp och moderniseras för nya och gamla målgrupper.