Projekt

VA- och gatuarbeten vid Hökeberga

VA- och gatuarbeten vid Hökeberga

Trosa kommun kommer att utföra VA- och gatuarbeten på Hökebergsvägen, Gipvägen och del av Asbacksvägen under 2020-2021.

Har du funderat över våra E4-tavlor?

Har du funderat över våra E4-tavlor?

2009 satte Trosa kommun upp två digitala skyltar längs E4:an som ersatte de tidigare i plåt. Nu har de gjort sitt och under våren 2020 handlades nya tavlor upp.

Del 5: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Del 5: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Det bästa året på länge väntade. Men med Trosabussen, taxitrafik och turistresor som centrala inkomstkällor, har coronakrisen skakat om Åkerbergs Trafik rejält. Till skillnad från många konkurrenter har bredden räddat familjeföretaget från total katastrof.

Del 4: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Del 4: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Simtagen är färre. Plaskljuden hörs mer sällan. Vissa tider är det till och med tomt i simhallen. Men Mikael Norevall är inte orolig för Safirens framtid.

Del 3: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Del 3: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Från miljontals kronor till noll. Få andra, om ens något, lokalt företag fick tillvaron omkullkastad på samma sätt som AMET. Men ägaren Helene Åqvist vägrar ge upp. Tvärtom. Hon är säker på att relationerna som byggs nu, gör att företaget är både större och starkare när krisen väl är över.

Del 2: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Del 2: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Få branscher har drabbats hårdare av coronapandemin än hotellbranschen. Det har tvingat fram jobbiga beslut, men också fött kreativa lösningar och öppnat dörrar till framtiden som annars inte skulle ha öppnats.

Del 1: Så hanterar lokala företag coronakrisen

Del 1: Så hanterar lokala företag coronakrisen

I artikelserien ”Så hanterar lokala företag coronakrisen” vill Trosa kommun belysa den verklighet som många företag lever i just nu. En företagare intervjuas i varje artikel.

Företagande för unga: Draknästet på Hedebyskolan

Företagande för unga: Draknästet på Hedebyskolan

Framtidsveckan är en mångårig tradition på Trosa kommuns högstadieskolor, och höjdpunkten är Draknästet då eleveran får presentera affärsidéer för en grupp garvade företagare från olika branscher. Draknästet 2020 gick av stapeln på Hedebyskolan och genomförandet för året gick av stapeln med vederbörlig social distans.

Trosa kommuns framtida reningsverk

Trosa kommuns framtida reningsverk

Att ersätta reningsverk är en lång process där flera myndigheter ska ta ställning till den slutgiltiga lösningen. Reningsverk ska hålla i decennier vilket ställer krav på möjlighet att skala upp kapaciteten samt att ta höjd för framtida miljökrav.

Upprustning av gång- och cykelväg mellan Västra Fän och Vitalisskolan

Upprustning av gång- och cykelväg mellan Västra Fän och Vitalisskolan

Under nästa vecka startar förberedelserna med att rusta upp stigen mellan Västra Fän och Vitalisskolan.

Om- och nybyggnation av återvinningscentralen Korslöt

Om- och nybyggnation av återvinningscentralen Korslöt

Under våren och början av hösten kommer det att byggas om vid Korslöt och bli en ny del för privatpersoner.

Minneslund för sällskapsdjur

Minneslund för sällskapsdjur

I Ödesbyområdet har det arbetet börjat med att förbereda en lund där du som djurägare kommer att ha möjlighet att begrava askan efter ditt sällskapsdjur.

Trosa Tågbuss

Trosa Tågbuss

Trosa tågbuss är en ny kommunal busslinje mellan Trosa och Vagnhärad med Åkerbergs trafik som utförare. Hitta...

En hållbar kommun för människor och miljön

En hållbar kommun för människor och miljön

I broschyren En hållbar kommun berättar vi om det arbete som görs i kommunen för att värna om vår kommun.

Skärlagskolans utbyggnad

Skärlagskolans utbyggnad

För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder behöver Skärlagskolan...

Lekplatser

Lekplatser

Vi arbetar med att förbättra och utveckla våra lekplatser, så att dessa platser kan fortsätta stimulera till lek och lärande.

Fiskpassager i Trosaån

Fiskpassager i Trosaån

Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna...

Skärborgarnas hus

Skärborgarnas hus

Trosa kommun har genomfört en renovering av fasad och parkeringsyta samt anlagt ett utegym. Nästa steg i upprustningen av Skärborgarnas hus genomförs under 2020, då interiören kommer att fräschas upp och moderniseras för nya och gamla målgrupper.