Återvinningscentralen Korslöt

Vad händer?

Då kommuninvånarantalet ökar samtidigt som den gamla delen av Korslöt behöver sluttäckas kommer återvinningscentralen Korslöt att byggas om. Den nya delen är placerad i anslutning till den gamla och ska vara öppen för privatpersoner, medan delar av den nuvarande återvinningscentralen kommer att sluttäckas och resterande del kommer att vara öppen för företagare. Den nya delen för privatpersoner beräknas även ha ett bomsystem vid entrén till återvinningscentralen.

Fakta

Vad?

  • Delar av den gamla återvinningscentralen kommer att sluttäckas för att nederbörd inte tar med sig skadliga ämnen, så kallat lakvatten, vidare ut i naturen
  • Resterande del av den gamla återvinningscentralen kommer att byggas om för att slutligen vara öppen för företagare
  • En ny del byggs i anslutning till Korslöt för att slutligen vara öppen för privatpersoner. Den nya delen kommer att bli större till ytan, innehålla fler containrar samt ha fler parkeringsmöjligheter inne på området. Här kommer det även att finnas ett bomsystem där man som privatperson tar sig in med hjälp av sitt besöks- eller körkort.

När?

  • Bro & Väg påbörjar arbete under våren 2020
  • Sprängning pågår under april-maj 2020
  • Preliminär öppning av den nya delen för privatpersoner februari 2021
  • Inpasseringssystemet med bommar driftsätts hösten 2021

Bilder tagna av kommunikationsenheten 2020-04-02.

Läs mer

Om- och nybyggnation av återvinningscentralen Korslöt, 2020-01-21

Öppnandet av nya Korslöt närmar sig, 2020-12-15