Återvinningscentralen Korslöt

Vad händer?

Då kommuninvånarantalet ökar samtidigt som den gamla delen av Korslöt behöver sluttäckas kommer återvinningscentralen Korslöt att byggas om. Den nya delen är placerad i anslutning till den gamla och ska vara öppen för privatpersoner, medan delar av den nuvarande återvinningscentralen kommer att sluttäckas och resterande del kommer att vara öppen för företagare.

Fakta

Vad?

  • Delar av den gamla återvinningscentralen kommer att sluttäckas för att nederbörd inte tar med sig skadliga ämnen, så kallat lakvatten, vidare ut i naturen
  • Resterande del av den gamla återvinningscentralen kommer att byggas om för att slutligen vara öppen för företagare
  • En ny del byggs i anslutning till Korslöt för att slutligen vara öppen för privatpersoner. Den nya delen kommer att bli större till ytan, innehålla fler containrar samt ha fler parkeringsmöjligheter inne på området.

När?

  • Bro & Väg påbörjar arbete under våren 2020
  • Sprängning pågår under april-maj 2020
  • Preliminär öppning av den nya delen för privatpersoner december 2020

Bilder tagna av kommunikationsenheten 2020-04-02.

Läs mer

Om- och nybyggnation av återvinningscentralen Korslöt