Återvinningsstationen vid Hökebergsvägen asfalteras

Vad händer?

Under v. 38 påbörjas arbetet vid återvinningsstationen i korsningen Hökebergsvägen/Torpavägen med förberedande markarbeten och slutligen asfaltering. Eftersom asfalteringen behöver göras i två omgångar kommer en tillfällig yta iordningställas för kärlen. Det gör att du kommer kunna återvinna som vanligt under tiden som arbetet pågår.

Fakta

Vad?

  • Förberedande markarbeten och borttagande av växtlighet
  • Nytt bärlager och justering med rätt lutning
  • Asfaltering av återvinningsstationen vid Hökebergsvägen

När?

  • Arbetet beräknas påbörja måndag 20 september

Vem?

  • Orca Entreprenad AB (fd Bite Mark & Anläggning Stockholm AB)

Orcas logotyp med en simmande späckhuggare.