Återvinningsstationen vid Källviks brygga flyttas och utökas

Barn återvinner sitt avfall i en av FTI ABs kärl, genrebild

Vad händer?

Förpackning- och tidningsinsamlingens (FTI) befintlig återvinningsstation vid Källviks brygga ska flyttas från hamnplan till ett nytt läge invid den samfällda parkeringen. Arbetet görs för att frigöra yta vid hamnplanen, nya parkeringsmöjligheter samt en mer ändamålsenlig återvinningsstation med fler fraktioner. Från att endast ta emot hushållsavfall, glasförpackningar och tidningar kommer den nya placeringen innebära att det även kommer få plats insamlingskärl för metall-, plast- och pappersförpackningar.

Fakta

Vad?

  • Grävarbeten för att genomföra en sänkning av ytan där den nya placeringen av återvinningsstationen kommer vara.
  • Fler kärl som gör det möjligt att återvinna metall-, plast-, pappers- och glasförpackningar samt tidningar.
  • En inhägnad skapas intill fraktionerna.
  • Ny infart skapas från Källviksvägen in mot den nya återvinningsstationen.
  • Tillkommande parkeringsplatser markeras ut.
  • Slänter kläs in med jord för att möjliggöra återväxt av vegetation.
  • Sly runt återvinningsstationen röjs och befintlig stig öppnas upp.

När?

  • Den nya återvinningsstationen beräknas vara i drift i slutet av oktober/början av november 2021.

Vem?

  • Trotab

Trotabs logotyp