Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Renovering av kajen och bryggan mellan Tullhuset och gästhamnen

Mellan Tullhuset och gästhamnen i höjd med Suckarnas bro kommer det från och med slutet på november ske ett arbete med att förstärka kajkonstruktionen samt renovera den så kallade Fiskebryggan.

Utmed sträckan kommer man bland annat schakta ur och stabilisera kajen med nya träpålar och spont samt anlägga duk för att täta håligheter innan återfyllning. Träbryggan ska även den stabiliseras med nya träpålar på sina platser samtidigt som gamla och trasiga plankor ersätts med nytt friskt virke. Allt för att fortsätta erbjuda ett vackert, tryggt och säkert promenadstråk för medborgare och besökare.

Vad?

  • Kajkonstruktionen stabiliseras genom att gräva ur kajkanten, ersätta gammal träspont med nytt virke, anlägga gummi- och fiberduk samt vid behov byta träpålar.
  • Fiskebryggan intill kajen kommer stabiliseras upp med träpålar, och gamla plankor ersätts med nytt virke.
  • Arbetet sker i etapper.
  • Förberedande arbeten med att ta ner björkar utmed sträckan ingår. Arbetet genomförs för att lättare arbeta i området, samtidigt som många av träden är i ett dåligt skick. Träden kommer att ersättas under våren 2023.

När?

  • Påbörjas i slutet av november 2022
  • Arbeten som utförs i vatten färdigställs under våren 2023
  • Färdigställande arbeten ovan vatten beräknas bli klart sommaren 2023

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Visualisering

Visualisering av hur gångstråket intill Fiskebryggan kan komma att se ut när projektet är färdigställt, där björkallén får sällskap av rabatter och färggranna planteringar.

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.