Fontänparken i Vagnhärad förskönas

Vy över Fontänparken med nyplanterade träd som är inhägnade med stolpar och band

Vad händer? 

Mellan Hedebyskolan och Vagnhärads torg ligger den lilla Fontänparken som under 2022 kommer att genomgå en mindre upprustning med ny växtlighet. Här kommer träden i parken inspekteras och ett nytt planteras. Runt träden kommer även nya perenner planteras. I projektet ingår även att belysa fontänen så att den går att njuta av även när mörkret faller. 

Projektet delas upp där den resterande ytan mot Hemköp kommer att renoveras efter att exploateringen av området omkring Vagnhärads torg är klart med bland annat stenläggning.

Fakta

Vad?

  • En trivsam parkmiljö ska skapas i Fontänparken med hjälp av nya perenner, träd och belysning
  • Området skyddas med ett tillfälligt staket för att frön och växter ska kunna etablera sig ordentligt

När?

  • Projektet påbörjas i mars/april 2022
  • Parkmiljön inklusive belysning ska vara klar senast i månadsskiftet september/oktober 2022

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Orcas logotyp med en simmande späckhuggare.