Fornbyskolans utveckling

Fornbyskolans nya skolbyggnad i enplan i rött tegel

Vad händer?

Vid Fornbyskolan i Vagnhärad har en fristående skolbyggnad i enplan skapats mellan Fagerängs förskola och Fornbyskolan. Då det i andra änden av Fornbyskolan sker arbeten med att skapa ett nytt produktionskök inrymmer den nya byggnaden just nu en provisorisk matsal. Under våren 2022 pågår arbetet med att skapa en stimulerande utemiljö där en multiarena och cykelställ kommer att upprättas intill den fristående byggnaden.

Arbetet med att skapa ett nytt produktionskök är en del av ett större projekt med att utveckla arbetsmiljön för våra medarbetare inom kök samt ändra produktionsmodell för våra offentliga måltider. Läs mer om projektet med att utveckla Trosa kommuns offentliga kök.

Fakta

Vad?

 • Upprättandet av en skolbyggnad i enplan vid Fornbyskolans norra del är slutfört och inrymmer en provisorisk matsal.
 • Ett nytt produktionskök skapas i anslutning till den södra delen av Fornbyskolan.
 • När det nya produktionsköket och matsalen är färdigställt kommer den provisoriska matsalen i den fristående skolbyggnaden att göras om till klassrum.
 • Utemiljön intill den nya skolbyggnaden kommer att innehålla en ny multiarena, sittytor samt vita fylldblommiga körsbärsträd.

När?

 • Förberedande markarbeten inför upprättandet av den nya skolbyggnaden äger rum i mars-april 2021.
 • Arbetet med att skapa ett produktionskök påbörjas när elever går på sommarlov och pågår hela sommaren.
 • Ny skolbyggnad beräknas stå klar till slutet av oktober 2021.
 • Arbete med utemiljön beräknas vara klart under sommaren 2022.
 • Nytt produktionskök beräknas vara klart under sommaren 2022.

Vem?

 • Nokon utför arbetet med att skapa den nya fristående skolbyggnaden samt utemiljön.
 • Entreprenör som genomför byggnation av det nya produktionsköket är Kjellbergs bygg.

Logotyp för Kjellbergs bygg AB och Nokon

Byggnationen av Fornbyskolans nya produktionskök där den nya byggnaden omgiven av byggställningar smälter samman med befintlig byggnad.