Fornbyskolans utveckling

Vad händer?

Vid Fornbyskolan i Vagnhärad sker flera parallella projekt för att utveckla skolan ytterligare. Här ingår skapandet av en fristående skolbyggnad i enplan som upprättas mellan Fagerängs förskola och Fornbyskolan där nya klassrum samt provisorisk matsal kommer inrymmas. I andra änden av Fornbyskolan mot Safiren kommer det nya produktionsköket skapas. När produktionsköket är färdigställt kommer den provisoriska matsalen i skolbyggnaden att göras om till klassrum. I projektet ingår även en ytskiktsrenovering av den befintliga byggnaden.

Fakta

Vad?

  • Upprättandet av en skolbyggnad i enplan vid Fornbyskolans norra del, som kommer inrymma en provisorisk matsal och nya klassrum.
  • Ett nytt produktionskök skapas i anslutning till den södra delen av Fornbyskolan.
  • När det nya produktionsköket och matsalen är färdigställt kommer den provisoriska matsalen i den fristående skolbyggnaden att göras om till klassrum.
  • Ytskiktsrenovering av den befintliga byggnaden.

När?

  • Förberedande markarbeten beräknas äga rum i slutet av mars/början av april.
  • Arbetet pågår hela sommaren.
  • Ny skolbyggnad beräknas stå klar till slutet av oktober 2021.

Vem?

  • Nokon utför arbetet med att skapa den nya fristående skolbyggnaden.
  • Entreprenör som genomför byggnation av det nya produktionsköket i Fornbyskolans södra del upphandlas under mars-april 2021.

Bild på Nokons logotyp