Fornbyskolans utveckling

Omringat av byggstängsel syns en byggnad i enplan på avstånd. Intill fasaden runt hela byggnaden står byggställningar. Fastigheten har än så länge tak och väggar, men endast öppningar för dörrar och fönster.

Vad händer?

Vid Fornbyskolan i Vagnhärad sker flera parallella projekt för att utveckla skolan ytterligare. Här ingår skapandet av en fristående skolbyggnad i enplan som upprättas mellan Fagerängs förskola och Fornbyskolan där nya klassrum samt provisorisk matsal kommer inrymmas. I andra änden av Fornbyskolan mot Safiren kommer det nya produktionsköket skapas. När produktionsköket är färdigställt kommer den provisoriska matsalen i skolbyggnaden att göras om till klassrum. I projektet ingår även ett arbete med att skapa en aktiv utemiljö samt en ytskiktsrenovering av den befintliga byggnaden.

Arbetet med att skapa ett nytt produktionskök är en del av ett större projekt med att utveckla arbetsmiljön för våra medarbetare inom kök samt ändra produktionsmodell för våra offentliga måltider. Läs mer om projektet med att utveckla Trosa kommuns offentliga kök.

Fakta

Vad?

 • Upprättandet av en skolbyggnad i enplan vid Fornbyskolans norra del, som kommer inrymma en provisorisk matsal och nya klassrum.
 • Ett nytt produktionskök skapas i anslutning till den södra delen av Fornbyskolan.
 • När det nya produktionsköket och matsalen är färdigställt kommer den provisoriska matsalen i den fristående skolbyggnaden att göras om till klassrum.
 • Utemiljön intill den nya skolbyggnaden kommer att innehålla en ny multiarena, sittytor samt vita fylldblommiga körsbärsträd.
 • Ytskiktsrenovering av den befintliga byggnaden.

När?

 • Förberedande markarbeten inför upprättandet av den nya skolbyggnaden äger rum i mars-april 2021.
 • Arbetet med att skapa ett produktionskök påbörjas när elever går på sommarlov och pågår hela sommaren.
 • Ny skolbyggnad beräknas stå klar till slutet av oktober 2021.
 • Nytt produktionskök beräknas vara klart juni 2022.

Vem?

 • Nokon utför arbetet med att skapa den nya fristående skolbyggnaden.
 • Entreprenör som genomför byggnation av det nya produktionsköket är Kjellbergs bygg.

Logotyp för Kjellbergs bygg AB och Nokon

Byggstängslet vid Fornbyskolans södra del där byggnationen av köket äger rum. Här syns den befintliga skolbyggnaden i tegel och trä till höger, och bakom stängslet syns det att arbetet påbörjats då asfalten är borttagen.