Gång- och cykelväg på Öbolandet

Karta över berörd sträcka.

Vad händer?

Samfälligheten förstärker och breddar befintlig väg ut till Havsbadet, en ombyggnation som påbörjades hösten 2020. I samband med samfällighetens renovering av Edanövägen skapar Trosa kommun en gång- och cykelvägen med belysning på Öbolandet. Gång- och cykelbanan blir 2,5 m bred och kommer att gå parallellt utmed Edanövägen för att sedan vika av och gå via "smitvägen" för att därefter ansluta till Rävuddsvägen. Arbetet är indelat i etapper med beräknad start september 2021.

Fakta

Vad?

  • Utbyggnad av kommunal gång- och cykelväg med belysning på Öbolandet från korsningen Edanövägen/Bygdevägen fram till Rävuddsvägen.

När?

  • Samfällighetens ombyggnation av Edanövägen delas upp i två etapper. Den första färdigställdes med asfaltering våren 2021. Den andra etappen pågår parallellt med Trosa kommuns arbete under hösten 2021. Efter att ha besiktigat berörda fastigheter inleder samfälligheten sprängningsarbeten i början av september 2021.
  • Trosa kommun inleder etapp 1 i september 2021, där arbete genomförs mellan korsningen Edanövägen/Bygdevägen fram till Edanövägen 27-28.
  • Trosa kommun inleder etapp 2 hösten 2022, där arbete genomförs från Edanövägen 27-28, går därefter via "smitvägen" och ansluter till Rävuddsvägen.

Vem?

  • Samfälligheten ansvarar för upprustningen av vägen
  • Orca Entreprenad AB (fd Bite Mark & Anläggning Stockholm AB) skapar gång- och cykelvägen med belysning

Orcas logotyp med en simmande späckhuggare.