Gång- och cykelväg på Öbolandet

Karta över berörd sträcka.

Vad händer?

Samfälligheten förstärker och breddar befintlig väg ut till Havsbadet, en ombyggnation som påbörjades hösten 2020. I samband med samfällighetens renovering av Edanövägen skapar Trosa kommun en gång- och cykelvägen med belysning på Öbolandet. Gång- och cykelbanan blir 2,5 m bred och kommer att gå parallellt utmed Edanövägen för att sedan vika av och gå via "smitvägen" för att därefter ansluta till Rävuddsvägen. Arbetet är indelat i etapper med start hösten 2021.

Fakta

Vad?

  • Utbyggnad av kommunal gång- och cykelväg med belysning på Öbolandet från korsningen Edanövägen/Bygdevägen fram till Rävuddsvägen.

När?

  • Samfällighetens ombyggnation av Edanövägen delas upp i två etapper. Den första färdigställdes med asfaltering våren 2021. Den andra etappen pågår parallellt med Trosa kommuns arbete under hösten 2021. Efter att ha besiktigat berörda fastigheter inleder samfälligheten sprängningsarbeten i början av september 2021.
  • Trosa kommun inleder etapp 1 av GC-banan i september 2021, där arbete genomförs mellan korsningen Edanövägen/Bygdevägen fram till Edanövägen 27-28. Etapp 1 beräknas vara färdigställd maj 2022.
  • Under våren 2022 genomför Trosa kommun förberedande arbeten med nedtagning av träd utmed Edanövägen inför fortsatta arbeten med etapp 1 av GC-banan.
  • Trosa kommun inleder etapp 2 av GC-banan hösten 2022, där arbete genomförs från Edanövägen 27-28, går därefter via "smitvägen" och ansluter till Rävuddsvägen.

Vem?

  • Samfälligheten ansvarar för upprustningen av Edanövägen
  • Orca Entreprenad AB skapar gång- och cykelvägen med belysning

Orcas logotyp med en simmande späckhuggare.