Gång- och cykelväg skapas utmed Gnestavägen

Vy från Stationsvägen upp mot Gnestavägen där man ser den smala trottoaren som ska bli gång- och cykelväg innan årsskiftet.

Vad händer?

Under hösten 2021 kommer befintlig trottoar utmed Gnestavägen mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg att uppdateras. Trottoaren kommer breddas och skapa plats för en ny gång- och cykelväg som binds samman med befintliga stråk för att skapa en säker övergång för gång- och cykeltrafikanter. Utmed samma sträcka kommer man även passa på att förnya beläggningen på körbanan. Framkomligheten i området kommer att påverkas i samband med arbetet och fastighetsägare som berörs av projektet har blivit informerade via brev.

Fakta

Vad?

  • Befintlig trottoar utmed Gnestavägen mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg breddas och uppdateras till en gång- och cykelväg.
  • Förnyad beläggning på Gnestavägens körbana mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg.

När?

  • Arbetet påbörjas i mitten av augusti 2021.
  • Färdigställt oktober 2021.

Vem?

  • Orca Entreprenad AB (fd Bite Mark & Anläggning Stockholm AB)

Orcas logotyp med en simmande späckhuggare.

 

Ritning över gång- och cykelvägens utformning visar att den kommer placeras vid den befintliga trottoarens placering mellan Stationsvägen och övergångsstället till Vagnhärads torg.