Gång- och cykelväg skapas utmed Gnestavägen

Vy från Stationsvägen upp mot Gnestavägen där man ser den smala trottoaren som ska bli gång- och cykelväg innan årsskiftet.

Vad händer?

Under hösten 2021 uppdaterades befintlig trottoar utmed Gnestavägen mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg. Trottoaren har breddats och skapat plats för en ny gång- och cykelväg som binds samman med befintliga stråk för att säkerställa en trygg övergång för gång- och cykeltrafikanter. Utmed samma sträcka har beläggningen på körbanan förnyats.

Fakta

Vad?

  • Befintlig trottoar utmed Gnestavägen mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg breddas och uppdateras till en gång- och cykelväg.
  • Förnyad beläggning på Gnestavägens körbana mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg.

När?

  • Arbetet påbörjades i mitten av augusti 2021.
  • Färdigställt i oktober 2021.

Vem?

  • Orca Entreprenad AB (fd Bite Mark & Anläggning Stockholm AB)

Orcas logotyp med en simmande späckhuggare.