Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Gång- och cykelväg på Öbolandet

Samfälligheten förstärker och breddar befintlig väg ut till Havsbadet, en ombyggnation som påbörjades hösten 2020. I samband med samfällighetens renovering av Edanövägen skapar Trosa kommun en gång- och cykelvägen med belysning på Öbolandet.

Gång- och cykelbanan blir 2,5 m bred och kommer att gå parallellt utmed Edanövägen för att sedan vika av och gå via “smitvägen” för att därefter ansluta till Rävuddsvägen. Arbetet är indelat i etapper med start hösten 2021.

Vad?

  • Utbyggnad av kommunal gång- och cykelväg med belysning på Öbolandet från korsningen Edanövägen/Bygdevägen fram till Rävuddsvägen.

När?

  • Samfällighetens ombyggnation av Edanövägen delas upp i två etapper. Den första färdigställdes med asfaltering våren 2021. Den andra etappen pågår parallellt med Trosa kommuns arbete under hösten 2021. Efter att ha besiktigat berörda fastigheter inledde samfälligheten sprängningsarbeten hösten 2021.
  • Trosa kommun inledde etapp 1 av GC-banan hösten 2021, där arbete genomfördes mellan korsningen Edanövägen/Bygdevägen fram till Edanövägen 27-28. Etapp 1 färdigställdes innan sommaren 2022.
  • Under våren 2022 genomförde Trosa kommun förberedande arbeten med nedtagning av träd utmed Edanövägen inför fortsatta arbeten med etapp 1 av GC-banan.
  • Trosa kommun inledde etapp 2 av GC-banan hösten 2022 med plan för färdigställande våren 2023, där arbete genomförs från Edanövägen 27-28, går därefter via “smitvägen” och ansluter till Rävuddsvägen.
  • Samfälligheten påbörjade arbetet mellan Rävuddsvägen 9 och Havsbadets parkering under hösten 2022 med förväntat färdigställande våren 2023.

Vem?

  • Samfälligheten ansvarar för upprustningen av Edanövägen
  • Orca Entreprenad AB skapar gång- och cykelvägen med belysning

Bilder från byggnationen

Photo 1 of 4

Den sista biten av gång- och cykelvägen planeras bli asfalterad i maj 2023.

Se mer av våra pågående projekt

Under Projekt hittar du fler av våra beslutade och pågående projekt i Trosa kommun.

Önskar du veta mer om vår långsiktiga planering hittar du den i vår Översiktsplan.

Under rubriken Samhällsplanering kan du ta del av Detaljplaner.