Hedebyskolans nya entré

Entré med dörrpar omges av naket trä, taket i glas gör att entrén upplevs ljus, och mot väggen klänger sig gröna växter

Illustration från Sweco Architects visar ungefär hur Hedebyskolans entré kan komma att se ut när det är färdigställt.

Vad händer?

Huvudentrén till Hedebyskolan är idag anonym och något svår att hitta för nya besökare. Därför kommer entrén att genomgå en renovering där det ingår att öppna upp med glastak så att insidan blir mer öppen och ljus. I projektet ingår även en upprustning av innergården, nya sociala ytor skapas samt ny växtlighet som kommer att knyta ihop utsidan och insidan. Dörrparet i entrén kommer även att centreras.

Fakta

Vad?

  • Hedebyskolan befintliga huvudentré renoveras och synliggörs från utsidan
  • Taket i entrén ersätts med glas för att släppa in ljus
  • Nya sociala ytor i entrén, korridor och innergården
  • Ny växtlighet ute och inne för att skapa en levande miljö

När?

  • Arbetet beräknas starta våren 2022
  • Beräknat slutförande i juni 2022

Vem?

  • HygienBygg

Hygien Bygg Telge AB

I förgrunden står ett par och pratar med varandra, i bakgrunden syns det nya glastaket med svarta ramar samt entrén som omges av naket trä

Illustration från Sweco Architects föreställande hur den framtida entrén kan komma att se ut från utsidan när det är färdigställt.

Innergården med pelare i trä, elever som sitter på bänkar, rabatter längs kanten med blommor och träd i mitten av innergården

Illustration från Sweco Architects med skiss på hur innergården kan inredas med växtlighet och sociala ytor.

Befintligt utseende på entrén med gula dörrar, röd träfasad och tak över entrén

Entréns tidiga utseende.

Genom ett byggstängsel syns Hedebyskolans entré med gröna containrar intill

Entréns utseende under projektets början.