Kajkontruktionen förbättras utmed Trosaån

Vad händer?

Sedan tidigare har kajkonstruktionen setts över och förbättrats söder om Bryggarbron. Under hösten 2021 kommer den fortsatta renoveringen av kajen utmed Västra Ågatan mellan Bryggarbron och Smäckbron att äga rum och skapa en förbättrad kajkonstruktion samt bättre angöringsmöjligheter för befintliga båtplatser. Arbetet är beräknat att påbörjas i september och kommer att ske i kortare etapper fram till årsskiftet. Vi ber om överseende då det under arbetsperioden kommer vara begränsad framkomlighet. Entreprenören har en dialog med berörda fastighetsägare som har infart via Västra Ågatan. En arkeolog kommer också finnas tillhands och ska observera delar av arbetet vid en eventuell upptäckt av kulturlager.

Fakta

Vad?

  • Kajkonstruktionen mellan Bryggarbron och Smäckbron utmed Västra Ågatan kommer att uppdateras, vilket innebär begränsad framkomlighet för passerande.
  • Bryggarbron kommer att stängas av under vecka 38.
  • Arbetet sker etappvis för att begränsa påverkan.

När?

  • Arbetet påbörjas september 2021.
  • Färdigställt årsskiftet 2021/2022.

Vem?

  • Orca Entreprenad AB (fd Bite Mark & Anläggning Stockholm AB)

Orcas logotyp med en simmande späckhuggare.