Kajkontruktionen förbättras utmed Trosaån

Vy från vattenbrynet i slutskedet av arbetet.

Vad händer?

Kajkonstruktionen utmed Västra Ågatan har under 2021 setts över och förbättrats med bland annat bättre angöringsmöjligheter för befintliga båtplatser. I januari/februari 2022 färdigställdes renoveringen mellan Bryggarbron och Smäckbron, och en fortsatt renoveringen norr om Smäckbron fram till Frälsisbron har även det slutförts för att skapa ett tryggt och säkert promenadstråk. 

Fakta

Vad?

  • Kajkonstruktionen mellan Smäckbron och Frälsisbron utmed Västra Ågatan är renoverad.

När?

  • Arbetet norr om Smäckbron inleddes mars 2022 och blev färdigställt senare under våren.

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Orcas logotyp med en simmande späckhuggare.