Minneslund för sällskapsdjur


I Ödesbyområdet har arbetet med att förbereda en lund där du som djurägare kommer att ha möjlighet att begrava askan efter ditt sällskapsdjur pågått under 2020. Nu är den färdig och öppen för allmänheten.

Lunden är belägen i det lilla skogsområdet mellan Högtidsvägen och Åvägen i Vagnhärad. Som djurägare kommer du här efter eget omdöme ha möjlighet att gräva ner askan på hänvisad plats. Platsen blir anonym, men en gemensam smyckningsplats finns.

Mer information och förhållningsregler i minneslunden för sällskapsdjur hittar du här.