Minneslund för sällskapsdjur

I Ödesbyområdet är arbetet med att förbereda en lund där du som djurägare kommer att ha möjlighet att begrava askan efter ditt sällskapsdjur snart färdigt och beräknas öppna under sommaren.

Lunden är belägen i det lilla skogsområdet mellan Högtidsvägen och Åvägen i Vagnhärad. Som djurägare kommer du här efter eget omdöme ha möjlighet att gräva ner askan på hänvisad plats. Platsen blir anonym, men en gemensam smyckningsplats kommer att finnas.


X:en på kartan markerar vart entrérna till minneslunden kommer vara, o:et visar vart det kommer att finnas möjlighet att parkera.

Mer information kring minneslunden samt hur man går tillväga om man vill begrava sitt sällskapsdjur där kommer längre fram.