Minneslund för sällskapsdjur

I Ödesbyområdet har arbetet med att förbereda en lund där du som djurägare kommer att ha möjlighet att begrava askan efter ditt sällskapsdjur börjat. Lunden ligger i naturlig miljö och just nu är arbetet i full gång med att skapa minneslunden som beräknas öppnas i början av sommaren.

Lunden ligger beläget i det lilla skogsområdet mellan Högtidsvägen och Åvägen i Vagnhärad. I lunden är anläggningsarbetet i stort sätt klart, det som återstår nu är belysning och plantering av växter vilket kommer ske under våren 2020 när värmen kommer. Som djurägare kommer du här efter eget omdöme ha möjlighet att gräva ner askan på hänvisad plats. Platsen blir anonym, men en gemensam smyckningsplats kommer att finnas.


X:en på kartan markerar vart entrérna till minneslunden kommer vara, o:et visar vart det kommer att finnas möjlighet att parkera.

Mer information kring minneslunden samt hur man går tillväga om man vill begrava sitt sällskapsdjur där kommer längre fram.