Ny sporthall och isrink vid Tomtaklintskolan

Bild från ovan som visar sporthallens placering utifrån befintlig idrottshall, Tomtaklintskolan och friidrottdplatsen. Framför sporthallen finns en stor parkering, och bakom sporthallen syns placeringen av den nya isrinken.

Bild: SWECO

Vad händer?

Ett mer aktivt föreningsliv med växande medlemsantal i kommunens olika föreningar har ökat trycket på våra befintliga idrottshallar. För att möta behoven hos de driftiga föreningarna och skolorna i närområdet har en konstfrusen isrink skapats och en ny sporthall byggas i centrala Trosa. Under arbetets gång har föreningar i Trosa kommun fått ge sina synpunkter via enkätsvar och bjudits in till samtal.

Den konstfrusna isrinken och värmestuga invigdes februari 2022 och kompletteras med linjemålning och förbättringar inför vintersäsongen 2022.

Sporthallen byggs med klimatmedvetna materialval samt solceller monterade på sitt tak för att ge varmvatten till duschar. Förutom en stor hall på 40 x 20 meter dimensionerat för att kunna utöva såväl gymnastiska övningar som traditionella bollsporter med en läktare på 500 personer, kommer det även att finnas multiaktivitetsrum och foajéer för publika evenemang och möten.

Fakta

Vad?

  • Konstfrusen isrink och värmestuga
  • Ny sporthall som mäter 40x20 meter med linjemarkeringar i golvet för traditionella bollsporter och läktare för 500 personer
  • I sporthallen skapas även café, WC och multiaktivitetsrum

När?

  • Förberedande arbeten genomförs av Trotab under slutet av november/början av december 2020
  • Befintlig parkering mellan Tomtaklintskolan och vårdcentralen stängs av i slutet av april 2021
  • Byggnation inleds i slutet av april 2021
  • Isrinken färdigställdes i februari och invigdes 19 februari 2022
  • Sporthallen beräknas stå färdig under hösten 2022

Vem?

  • Upphandlad entreprenör är MobilBygg AB

Logotyp för MobilBygg AB

Människor står utmed nya isrinken och tittar på konståkare, i bakgrunden syns nya värmestugan i trä

Människor står utmed nya isrinken och tittar på konståkare, i bakgrunden syns nya värmestugan i trä. Bild tagen i samband med invigningen. 

Inuti sporthallen med högt i tak, läktare i trä och nya basketkorgar

Bild från arbetet bakom kulisserna i nya sporthallen. Här syns nya läktaren i trä och nya basketkorgar. Plattorna på golvet är skydd för byggarbetarna så att de inte går ner i de djupa hoppgropar som skapats i hallen.

Multiaktivitetsrum med speglar utmed vägg som gör att ljuset reflekterar från glastaket

Multiaktivitetsrum med speglar utmed vägg som gör att ljuset reflekterar från det som kommer bli ett glastak. Rummet kommer kunna användas för såväl dansträningen som för viktiga styrelsemöten.

Läs mer