Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Fotograf: SWECO

Ny sporthall och isrink vid Tomtaklintskolan

Ett mer aktivt föreningsliv med växande medlemsantal i kommunens olika föreningar har ökat trycket på våra befintliga idrottshallar. För att möta behoven hos de driftiga föreningarna och skolorna i närområdet har en konstfrusen isrink skapats och en ny sporthall byggas i centrala Trosa. Under arbetets gång har föreningar i Trosa kommun fått ge sina synpunkter via enkätsvar och bjudits in till samtal.

Den konstfrusna isrinken och värmestuga invigdes februari 2022 och kompletteras med linjemålning och förbättringar inför vintersäsongen 2022.

Sporthallen byggs med klimatmedvetna materialval samt solceller monterade på sitt tak för att ge varmvatten till duschar. Förutom en stor hall på 40 x 20 meter dimensionerat för att kunna utöva såväl gymnastiska övningar som traditionella bollsporter med en läktare på 500 personer, kommer det även att finnas multiaktivitetsrum och foajéer för publika evenemang och möten. Sporthallen fick namnet Multum i kultur- och fritidsnämnden den 15/12 2022.

Fakta

Vad?

  • Konstfrusen isrink och värmestuga
  • Ny sporthall som mäter 40×20 meter med linjemarkeringar i golvet för traditionella bollsporter och läktare för 500 personer
  • I sporthallen skapas även café, WC och multiaktivitetsrum

När?

  • Förberedande arbeten genomförs av Trotab under slutet av november/början av december 2020
  • Befintlig parkering mellan Tomtaklintskolan och vårdcentralen stängs av i slutet av april 2021
  • Byggnation inleds i slutet av april 2021
  • Isrinken färdigställdes i februari och invigdes 19 februari 2022
  • Sporthallen beräknas färdigställas innan årsskiftet 2022 med öppet hus för allmänheten lördagen den 4 februari 2023 11-15

Vem?

  • Upphandlad entreprenör är MobilBygg AB