Ny sporthall och isrink vid Tomtaklintskolan

Bild från ovan som visar sporthallens placering utifrån befintlig idrottshall, Tomtaklintskolan och friidrottdplatsen. Framför sporthallen finns en stor parkering, och bakom sporthallen syns placeringen av den nya isrinken.

Bild: SWECO

Vad händer?

Ett mer aktivt föreningsliv med växande medlemsantal i kommunens olika föreningar har ökat trycket på våra befintliga idrottshallar. För att möta behoven hos de driftiga föreningarna och skolorna i närområdet kommer en ny sporthall och en konstfrusen isrink byggas i centrala Trosa. Under arbetets gång har föreningar i Trosa kommun fått ge sina synpunkter via enkätsvar och bjudits in till samtal.

Sporthallen kommer att byggas med klimatmedvetna materialval samt solceller monterade på sitt tak för att ge varmvatten till duschar. Förutom en stor hall på 40 x 20 meter dimensionerat för att kunna utöva såväl gymnastiska övningar som traditionella bollsporter med en läktare på 500 personer, kommer det även att finnas multiaktivitetsrum och foajéer för publika evenemang och möten.

Sporthallen och den konstfrusna isrinken kommer att anläggas i anslutning till Tomtaklintskolans befintliga idrottshall.

Fakta

Vad?

  • Konstfrusen isrink och värmestuga
  • Ny sporthall som mäter 40x20 meter med linjemarkeringar i golvet för traditionella bollsporter och läktare för 500 personer
  • I sporthallen skapas även café, WC och multiaktivitetsrum

När?

  • Förberedande arbeten genomförs av Trotab under slutet av november/början av december 2020
  • Befintlig parkering mellan Tomtaklintskolan och vårdcentralen stängs av i slutet av april 2021
  • Byggnation inleds i slutet av april 2021
  • Isrinken färdigställdes i februari och invigdes 19 februari 2022
  • Sporthallen beräknas stå färdig hösten 2022

Vem?

  • Upphandlad entreprenör är MobilBygg AB

Logotyp för MobilBygg AB

Bild: SWECO, Fotomontage: Trosa kommun

Läs mer