Ny sporthall och isrink vid Tomtaklintskolan

Bild: SWECO

Vad händer?

På grund av ett ökat behov av större hallar och anläggningar för idrottsundervisning och fritidsaktiviteter kommer en sporthall och en konstfrusen isrink att anläggas i anslutning till Tomtaklintskolans befintliga idrottssal. Sporthallen kommer att bli energisnål och bestå av trästomme som är ett bättre val för klimatet. På sporthallens tak kommer det även monteras solceller.

Fakta

Vad?

  • Ny sporthall som mäter 40x20 meter med linjemarkeringar i golvet för traditionella bollsporter och läktare för 500 personer
  • I sporthallen skapas även café, WC och multiaktivitetsrum
  • Konstfrusen isrink

När?

  • Förberedande arbeten genomförs av Trotab under slutet av november/början av december 2020
  • Anbudsöppning 21 januari 2021
  • Byggnation inleds februari 2021
  • Färdigställt sommaren 2022

Bild: SWECO, Fotomontage: Trosa kommun

Läs mer