Byggnation av ny idrottshall och isrink

Artikel 2020-03-13

hallen.jpg

Befolkningstillväxten samt efterfrågan efter större hallar och anläggningar för idrottsundervisning och fritidsaktiviteter ligger till grund för beslutet att de ska byggas en ny idrottshall samt isrink. 12/3 2020 fattade Teknik- och servicenämnden beslut om utformning och placering av de två anläggningarna.

Under de senaste ett och ett halvt år har en förstudie pågått som identifierat behov, användningsområden samt samlat in information från föreningslivet för att därefter kunna fatta beslut om vilken typ av anläggning som ska byggas och vart anläggningen ska placeras. Studien har även kompletterats med två stycken utredningar initierade av föreningar i Trosa kommun (Trosa Edanö IBK 2014 samt Ja till ishallar 2016). Under gårdagens Teknik- och servicenämnd fattades beslut om hur man nu går vidare i processen att anlägga en ny idrottshall samt en isrink.

En hall för flera ändamål

I förstudien har såväl föreningar som skola och fritidsgårdarna haft möjlighet att lämna sina synpunkter och önskemål på en ny idrottshall och isrink.

- Genom enkäten som gick ut och de dialoger vi haft har vi tydligt kunnat se att de finns ett behov av en idrottshall som kan fylla flera funktioner, förklarar Kerstin Tibbling produktionschef Kultur, fritid, teknik- och servicekontoret.

Resultatet av förstudien är en idrottshall med plats för 500 personer på läktaren, med rumshöjd för gymnastik och golvyta med linjemarkering för traditionella bollsporter. Hallen kommer att vara utrustad med fast utrustning så som basketmål, ribbstolar samt gymnastikutrustning som är höj- och sänkbar. Det kommer att finnas en foajé för publika evenemang och ett multi-rum som kan fungera dels för mindre grupper men också vid möten eller konferenser.

- Idrottshallen ska byggas på ett sådant sätt att den kan nyttjas av många och bli en levande plats för föreningslivet, skolor och företag men vi ser även att hallen kan komma att nyttjas vid andra publika evenemang då det kommer att bli den anläggning i kommunen som har störst kapacitet, säger Daniel Portnoff, kommunstyrelsens ordförande (M).

Nästa steg är nu att upphandla en entreprenör för isrinken och en för ishallen, planen är sedan att bygget av isrinken ska stå klart slutet av 2021 medan idrottshallen planeras stå klar våren 2022.

Idrottshallen kommer placera i anslutning till befintlig gymnastiksal och isrinken bakom friidrottsbanan och gymnastiksalen.