Förberedande åtgärder inför byggnationen av isrink och sporthall

Från v.48 kommer Trotab att inleda ett arbete med att skapa en tillfällig väg och parkering vid Tomtaklintskolan. De förberedande åtgärderna inför den kommande byggnationen av ny sporthall och isrink vid Tomtaklintskolan ska göra att upphandlad entreprenör får möjlighet att påbörja byggnation redan från dag ett.

Under början av 2021 är det planerat att byggnationen vid Tomtaklintskolan ska påbörjas för att sedan fokusera på två etapper – först isrinken, och därefter sporthallen. Den befintliga parkeringsplatsen mellan vårdcentralen och Tomtaklintskolan kommer att tas i bruk i samband med tillträde 2021, vilket gör att det är högst aktuellt att få en färdigställd grusparkering för både personal och elever på plats.

Den tillfälliga parkeringen kommer att anläggas intill den befintliga asfalterade parkeringen vid matsalen och löpa längs med Tomtaklintgatan (markerat med röd cirkel i bild). För att underlätta logistiken för entreprenören kommer även en tillfällig väg att anläggas längs friidrottsanläggningen fram till området där den nya isrinken ska etableras (markerat med röd linje i bild).

Läs mer om projektet.

Dela artikel: