Nya offentliga toaletter skapas i Trosa

Etablering vid Spindelparkens lekpark

Etablering vid Spindelparkens lekplats. 

Vad händer?

Under sommarsäsongen ökar efterfrågan på offentliga toaletter varför det planerats för långsiktiga lösningar med två nya toalettbyggnader. Inför sommaren 2022 ska planerna sättas i verket. Vid Västra hamnplan kommer den befintliga byggnaden med toaletter och duschar att rivas och ersättas med en ny byggnad. Den nya toalettbyggnaden kommer att erbjuda två toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. Den andra byggnaden kommer upprättas vid Spindelparken och innehålla en offentlig tillgänglighetsanpassad toalett som gör att leksugna besökare kan uppehålla sig en längre tid i lekparken. 

Fakta

Vad?

  • Befintlig byggnad med offentliga toaletter och duschar vid Västra hamnplan rivs och ersätts med ny byggnad innehållande två toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad
  • Ny byggnad upprättas vid Spindelparkens lekplats med en tillgänglighetsanpassad toalett

När?

  • Arbetet är planerat att påbörjas under våren 2022
  • Färdigställt inför sommaren 2022

Vem?

  • HygienBygg Telge AB

Logotyp för hygienbygg