Tillgänglighetsanpassat omklädningsrum skapas i Safiren

Safirens befintliga byggnad och den nya påbyggnaden som än så länge är utan fasad. Den lilla utbyggnaden smälter samman med befintliga huset och är i markplan för att enkelt kunna ta sig in.

Vad händer?

Under 2021 skapar MobilBygg AB en tillbyggnad med ett omklädningsrum för att öka tillgängligheten på Safiren, där det kommer att vara möjligt för brukare och ledsagare att byta om tillsammans. Behovet för ett sådant omklädningsrum har lyfts fram i bland annat Äldre- och omsorgsrådet och kommer nu att bli verklighet.

Under tiden som arbetet pågår kommer en del av parkeringen utanför Safiren att tas i bruk för etablering. Gång- och cykelvägen bakom Safiren kommer också att behöva stängas av under en period på grund av grävarbeten.

Fakta

Vad?

  • Tillgänglighetsanpassat omklädningsrum skapas på Safiren
  • Delar av området kring Safiren kommer att spärras av för etablering och grävarbeten, men ska inte påverka insidan av verksamheten

När?

  • Byggnationsstart mitten av april 2021
  • Klart senast november 2021

Logotyp Mobilbygg AB